Caption here

Det er en tagline

Underside moduler

Med et forløb i Settlementet får man afklaring og støttes hele vejen ud i job – fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. I vores sociale handelsgade er der trygge og effektive træningsbaner med plads til at opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer.

Hvem kan komme i forløb?

Et forløb hos Beskæftigelsen i Settlementet er til for mennesker, der har behov for ekstra støtte på vej ud på arbejdsmarkedet og/eller har brug for afklaring i forhold til hvilken type job, der er et godt match.

Der kan være mange grunde til, at man ikke har fundet sin plads på arbejdsmarkedet. ­Fælles for de mennesker, som vi arbejder med, er, at der er flere udfordringer end ikke at have et arbejde, som fylder – eksempelvis boligforhold, økonomi, familieudfordringer, ­rusmiddelbrug og helbred.

some text here..

some text here..

Formålet med et forløb i settlementet

Det overordnede formål med et forløb hos os er altid at komme i job – enten fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. Formålet herunder afhænger af den enkeltes situation og kan eksempelvis være:

 • Bred afklaring af arbejdsevne
 • Udvikling af kompetencer
 • Afklaring af arbejdsevne i fleksjob
 • Revurdering ift. fleksjobstilkendelser

Aktiviteter i settlementets beskæftigelsesindsats

Et beskæftigelsesforløb i Settlementet kan bestå af:

 • Praktik i en af vores syv butikker i Saxogade og andre virksomheder
 • Samtaler med fast beskæftigelsesmentor
 • Samtaler med virksomhedskonsulent
 • Praktik- og/eller jobsøgning
 • Mindfulness og afspænding
 • Fysisk træning

Efter aftale kan yderligere aktiviteter iværksættes. Alle forløb er individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås.

 • item 1
 • item 2
 • item 3

I’m a person list

Vores klubber

BASSES PIGER OG INGEBORGS DRENGE

Klubben mødes hver 14. dag til hyggeligt samvær, sang og musik. Klubben tager på ture til Lyngborgen flere gange om året. Klubben er ca. 20 år gammel.

FAKHRAS KVINDEKLUB

For alle kvinder, der kan lide at tale sammen om forskellige emner. Nogle kan lide at lave mad, andre kan lide at lave noget håndarbejde, og nogle kan lide at tage på små ture.
Kvinderne mødes mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 11.00.

LYNGBORGKLUBBEN

Klubben mødes hver 14. dag for at spille kort, tage i teateret og tage på ophold på ­Lyngborgen.

Foto: 1234
Foto: 1234
Foto: 1234
 1. 1

  Målet er job

  Målet med et forløb i Settlementets er succesfuld opstart i job.
  Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob. Vi tror på, at borger har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet, og at det er muligt at nå målet om job – også før borger selv tror på det. Vi arbejder målrettet mod job fra dag ét, sideløbende med at støtte borger i at håndtere udfordringer i hverdagen. Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at borger bliver afklaret og når det ønskede jobmål.

 2. 2

  Det hele menneske først

  Vi møder borgerne som hele mennesker og tager udgangspunkt i den livssituation, han ­eller hun står i lige nu. Vi arbejder aktivt med at skabe en god relation til den enkelte på baggrund af oprigtigt engagement og høj faglighed. Vi lytter, sparrer og tror på muligheden for forandring. Vi samarbejder med borger om at håndtere de udfordringer, som den enkelte har behov for – samtidigt med det målrettede fokus på at komme i det rigtige job.

 3. 3

  Tid til at nå målet

  Tid er en væsentlig faktor. Vi tilbyder en ramme, hvor der er tid til læring og udvikling, og tid til udfordringer og tilbageskridt. Vi har tid til afklaring og til at håndtere eksisterende og nye udfordringer, der opstår i borgers hverdag, eller når borger bliver en del af en arbejdsplads. Lang tid er ikke vigtigt i sig selv. Det vigtige er, at tiden bruges på borgers udvikling mod jobmålet, og at der er kontinuitet i forhold til aktiviteter og de fagpersoner, som samarbejder med borger undervejs i forløbet.

 4. 4

  Trædesten er vejen frem

  Vi ved, at for vores målgruppe kan det virke som en uoverskuelig bedrift ’at komme i ­arbejde’. Forløbet i Settlementet bygger derfor på ’små skridt’ henimod målet. Vi arbejder metodisk med delmål ift. kompetencer og ved afklaring af skånebehov. De små skridt sker inden for rammerne af tre overordnede faser – tre trædesten, hvor hver trædesten er et ’stort skridt’ nærmere arbejdsmarkedet.

 5. 5

  Praktik i Saxogade

  Praktik i Saxogade er den trædesten, der gør at man bliver klar til virksomhedspraktik. I Settlementets socialøkonomiske virksomheder giver erfarne praktikansvarlige den ekstra støtte, der er nødvendig for vores målgruppe. I Saxogade er man en del af et stærkt ­arbejdsfællesskab med hjerterum og plads til at opbygge arbejdsparathed, udvikle og afklare kompetencer og afdække skånebehov. Læring fra praktikken i Saxogade er en nøgle til det gode jobmål og det gode match på en virksomhed.

 6. 6

  Trygge overgange

  Vi sørger for trygge overgange, når man skal opstarte i praktik i Saxogade, i virksomhedspraktik og i job. Og vi slipper ikke borger, før han eller hun er faldet til på den nye arbejdsplads. Vi forbereder altid på næste trædesten og støtter i at navigere i de nye rammer og håndtere eventuelle opstartsudfordringer. De trygge overgange gør, at man oplever kontinuitet og en passende fortløbende udvikling mod jobmålet.

 7. 7

  Den stramme snor

  I løbet af et forløb i Settlementet oplever man ikke tomgang eller passive perioder. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så man kun deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er dét, vi kalder den stramme snor. Vores tætte samarbejde og dialog med jobcenteret muliggør, at man ikke oplever ventetid ved sags­behandling.

 8. 8

  Vi er et hold

  I Settlementet møder man et hold af medspillere. Mentor, praktikansvarlige, jobcentermedarbejder, CV- og jobsøgningskonsulent og virksomhedskonsulent samarbejder hver især med borger og tværfagligt omkring borger. Vi har koordineret, hvornår spillerne kommer på banen og på fælles sagssparringsmøder træffer vi gode, oplyste beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning.

quote
Ofte ved jeg godt hvad løsningen er, men har bare brug for lige at få den vendt med en, der er god til at lytte.
Jeg var ikke kommet ­hertil uden Settle­mentet – det tror jeg bestemt ikke. Så ­havde jeg været tabt. Det ved jeg. 100 ­procent”.
I’m the caption

DIN HJÆLP GØR EN KÆMPE FORSKEL

Lige nu bider inflationen og de stigende elpriser hårdest på dem som i forvejen har mindst.

Vi har akut brug for støtte til vores gældsrådgivning, hvor frivillige råd- givere hver dag knokler for at hjælpe så mange gældsramte mennesker som muligt. De hjælper den enkelte med at få overblik over egen øko- nomi og undgå ny gæld. De forhindrer, at familier bliver sat på gaden. Du kan være med til at sikre rådgivning til de familier, der er hårdest ramt af den økonomiske krise. Benyt formularen nedenfor.

DIN HJÆLP GØR EN KÆMPE FORSKEL

I’m a different embed for testing….
I’m a different embed for testing….