DET GØR VI

GANG I GADEN

Gang i Gaden er et aktivt værested, hvor der er plads til alle. Vores motto er: “Kig forbi! Kom som du er, det gør vi andre.”

Gang i Gaden ligger i Istedgade og er et aktivt værested for voksne. Her kan du komme ind lige fra gaden uden forudgående aftale eller visitation. Vi har fokus på rettigheder, sundhed og fællesskab. Vores erfaring er, at Gang i Gaden er med til at skabe stærke og støttende venskaber på tværs af de mange mennesker, som kommer her. Fællesskabet i værestedet griber – både til hverdag, og når livet brænder på.

Åbningstider: hverdage fra kl. 9-14, onsdage fra kl. 11-16. 

I Gang i Gaden tilbyder vi gratis morgenmad og frokost, rådgivning, støtte og mulighed for bad og tøjvask – der er højt til loftet og altid mulighed for et godt grin og nogen at lette sit hjerte til. Vi har gang i mange aktiviteter i løbet af ugen både i værestedet og ude af huset. Mindst én gang årligt tager vi på fælles tur med overnatning til Settlementets feriekoloni, Lyngborgen, i Vig.  

Gang i Gaden er et holdepunkt og et åndehul, vi møder hinanden, som dem vi er – og bidrager med alt det dagsformen nu tillader.  

Gang i Gaden har eksisteret siden 2007, og vi har gennem årene opbygget viden om og erfaring med socialt arbejde på Vesterbro. Vi har mulighed for at arbejde tålmodigt og langsigtet for at hjælpe og støtte alle, som kommer i værestedet, idet vores arbejde først og fremmest bygger på tillid i relationer, som ofte tager tid at opbygge.  

Værestedet er med til at styrke den sociale inklusion og rummelighed, både for brugerne af stedet og for lokalmiljøet på Vesterbro.

quote
Venskaberne her – det er svært at finde andre steder. Her er tolerance og solidaritet. Jeg har aldrig fået så meget opmærksomhed i mit liv. Jeg har det godt nu. Jeg nyder hvert minut og hvert sekund her.

Indsatsen i Gang i Gaden

I Gang i Gaden har du mulighed for at få personlig rådgivning, vejledning og hjælp i forhold til bl.a. sociale og økonomiske problemer samt sundhed. Ofte hjælper vi med etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere, eksempelvis læger, sagsbehandlere, kontaktpersoner mv., såfremt man ønsker dette. Samtidig er værestedet med til at styrke psykisk og fysisk helbred, relationer til omverden samt fællesskaber og livssituation. I Gang i Gaden bekæmper vi hjemløshed, og vi kæmper for lige rettigheder for alle.

Det er et værested, hvor alle kan føle sig velkommen på tværs af social, økonomisk og kulturel baggrund. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver, i det omfang den enkelte har overskud og ressourcer til.

quote
Mit navn er Ujo, og da jeg blev hjemløs her i sidste omgang, gik jeg en dag på Istedgade og så, at Gang i Gaden var åben.

Vi har haft mange gode stunder sammen, såsom på turene til Lyngborgen. Men bare hverdagen, altså hverdagen er det bedste, fordi der er plads til alle, uanset hudfarve, religion … uanset hvad! Vi er alle sammen i den samme båd, og man er så at sige nødt til at øse sammen, for ellers synker skibet.
Ujo fra Gang i Gaden.