Gang I Gaden

GANG I GADEN

Gang i Gaden er et aktivt værested, hvor man bliver mødt som et helt menneske. Det er et sted, hvor man kan føle sig velkommen, som den man er.

Gang i gaden er et aktivt værested for meningsfulde fællesskaber og en ny start i livet!

Gang I Gaden er et aktivt værested, hvor ingen falder udenfor. Gang I Gaden er med til at skabe meningsfulde fællesskaber, nye venskaber og værdifulde netværk mellem mennesker. Gang I Gaden er for mange en ny start i livet, et holdepunkt og et åndehul, hvor du bliver mødt, set og hørt som den du er og det, som du kan bidrage med.

Gang i Gaden har eksisteret i 11 år og har dokumenteret resultater af stedets sociale indsats, som har givet troen tilbage til mennesker og deres egne evner og kompetencer. Værestedet er med til at styrke den sociale inklusion og har målbare positive effekter for borgere og lokalmiljøet på Vesterbro i København. 

 

Indsatsen i Gang I Gaden:
I Gang i Gaden har borgerne mulighed for at få personlig vejledning og hjælp til livsmestring i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, aktivering og sundhed. Samtidig er værestedet med til at styrke borgernes psykiske og fysiske helbred, deres relationer til omverden, fællesskaber og styrke deres livssituation.

Det er et værested, hvor alle kan føle sig velkommen på tværs af social, økonomisk og kulturel baggrund. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver i det omfang, som man har overskud og ressourcer til.

Invester i social forandring og fælleskab på Gang i Gadens
MobilPay 50771 eller konto reg. nr. 5331 konto nr. 0322529

Gang i Gaden er med til at mindske og modvirke:

  • Marginalisering, misbrug, mistrivsel, social isolation, ensomhed, kriminalitet


Mark Kongsdorf, 32 år, frivillig:
”Borgerne er virkelig glade for at komme her og deltage i en række aktiviteter. Der er sportsfredagene i idrætsfabrikken. Vi er nærmest prøvet alt – lige bortset fra håndbold. Badminton er de rigtig glade for. Det giver virkelig positivitet og energi. De er altid så glade her. De kan godt blive uvenner, det går meget hurtigt over. Og så forstår folk virkelig hinanden her. Vi hjælper hinanden her. Jeg har blandt andet brugt en dag på at hjælpe én af brugerne med at få en pavillonfod ud til hendes kolonihavehus”
 

Ivan, 65 år, tidligere bruger men kommer stadig i GIG hver dag:
”Jeg kom hertil gennem Lærkevej i 2012 og har været tilknyttet her fast indtil sidste år, hvor jeg fik min folkepension. Jeg kommer stadig hver dag. Hvis ikke jeg kom her, så ville jeg ikke stå op. Det er mit holdepunkt.  Jeg kan ikke undvære det her. Det er det bedste værested på Vesterbro. Det har virkelig en positiv forandring. Vi har selvfølgelig nogen, der bliver smidt hjem, hvis de kommer i en brandert eller på stoffer. Men der er aldrig problemer her. Nogle gange kigger betjentene lige ind og så siger de ”når her går det sgu meget godt. Det kan godt være, jeg ikke som sådan er udsat – jeg har, hvad jeg skal bruge i hverdagen med folkepensionen, men derfor står jeg jo solidarisk med dem. Jeg kan sgu ikke undvære det her” 

Nelson Ivan, 62 år, bruger
”Jeg kommer fra en baggrund i Chile, og kom til Danmark som 18-19-årig. Jeg har haft et misbrug med stoffer, og blev sendt på varmestue i Istedgade og derefter Cleanhouse på Nørrebro. Derefter sendte kommunen mig i aktivering her i Gang I Gaden. Jeg blev accepteret med det samme her. Her er det morsomt at være, og jeg brugte selvironien til at komme ud af misbruget. Jeg har fået et ordblindekursus og har udgivet en bog om, hvordan jeg mistede min identitet.

 Jeg kan godt li’ at lave mad her, for så kommer der folk ind og hjælper. Man får meget socialt ud af at arbejde. Vi deler oplevelser og hjælper hinanden. Det giver mig identitet. Vi har alle forskellige egenskaber her. Vi snakker meget om de evner, vi hver især har.

 Venskaberne her – det er svært at finde andre steder. Her er tolerance og solidaritet. Jeg har aldrig fået så meget opmærksomhed i mit liv. Jeg har det godt nu. Jeg nyder hvert minut og hvert sekund her”

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301