Bestyrelsen

BESTYRELSEN

NIKOLAJ NIELSEN

Formand
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
formand@settlementet.dk

Tel. 93 96 30 86

VERNER HANSEN

Næstformand
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
verner@post.tele.dk

Anne-Marie Skov

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem

LAURA AUKEN LARSEN

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
la@frivillighed.dk

TRINE FABER VELLING

Bestyrelsesmedlem Selvsupplerende bestyrelsesmedlem trine@faberv.dk

TOVE JENSEN

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
tmbedste@worldonline.dk

TINE VIND FREDERIKSEN

Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
tine.vindfrederiksen@settlementet.dk
Tlf: Tlf: 50 59 90 52

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301