DET GØR VI

De otte principper i vores arbejde

Vi har otte principper, der tilsammen udgør de bærende elementer i vores beskæftigelsesindsats.

 1. 1

  Målet er job

  Målet med et forløb i Settlementets beskæftigelse er en succesfuld opstart i job tilrettelagt dine behov. Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob.

  Vi tror på, at alle har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet, og at det er muligt at nå målet om job. Vi arbejder målrettet mod job fra dag ét, sideløbende med at støtte dig i at håndtere udfordringer i hverdagen. 

  Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at du bliver afklaret og når det ønskede jobmål.

 2. 2

  Det hele menneske først

  Vi møder dig som et helt mennesker og tager udgangspunkt i den livssituation, du står i lige nu. Vi arbejder aktivt med at skabe en god relation på baggrund af oprigtigt engagement og høj faglighed. Vi lytter, sparrer og tror på muligheden for forandring. 

  Vi samarbejder med dig om at håndtere de udfordringer, som du har behov for – samtidigt med det målrettede fokus på at komme i det rigtige job.

 3. 3

  Tid til at nå målet

  Tid er en væsentlig faktor for os alle. Vi tilbyder en ramme, hvor der er tid til læring og udvikling, og tid til udfordringer og tilbageskridt. Vi har tid til at håndtere eksisterende og nye udfordringer, der opstår i din hverdag – eller når du bliver en del af en arbejdsplads. 

  Det vigtige er, at tiden bruges på din udvikling mod jobmålet, og at der er kontinuitet i forhold til aktiviteter og de fagpersoner, som samarbejder med dig undervejs i forløbet.

 4. 4

  Trædesten er vejen frem

  Vi ved, at det kan virke som en uoverskuelig bedrift at skulle starte i job. Forløbet i Settlementet bygger derfor på ’små skridt’ hen mod målet. Vi arbejder metodisk med delmål i forhold til kompetencer og ved afklaring af skånebehov.

 5. 5

  Praktik i Saxogade

  Praktik i en af de ni socialøkonomiske butikker i Saxogade er den trædesten, der kan gøre, at du bliver klar til virksomhedspraktik. I Settlementets socialøkonomiske butikker giver erfarne praktikansvarlige den ekstra støtte, der er nødvendig for netop dig. I Saxogade er du en del af et stærkt arbejdsfællesskab med plads til at opbygge arbejdsparathed, udvikle og afklare kompetencer og selvfølgelig afdække skånebehov. 

  Læring fra praktikken i Saxogade er en nøgle til det gode jobmål og det gode match med en virksomhed.

 6. 6

  Trygge overgange

  Vi sørger for trygge overgange, når du skal starte i praktik i Saxogade, i virksomhedspraktik og i job. Vi slipper dig ikke, før du er faldet til på den nye arbejdsplads, og vi forbereder altid næste trædesten. 

  Vi har erfaring med, at de trygge overgange gør, at flere oplever kontinuitet og en passende udvikling mod jobmålet.

 7. 7

  Den stramme snor

  I løbet af et forløb i Settlementet oplever du ikke tomgang eller passive perioder. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så du udelukkende deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er dét, vi kalder den stramme snor.

  Vores tætte samarbejde og dialog med jobcenteret gør det muligt, at du ikke oplever ventetid ved sagsbehandling.

 8. 8

  Vi er et hold

  I Settlementet møder du et hold af medspillere. Mentorer, praktikansvarlige, jobcentermedarbejdere, CV- og jobsøgningskonsulenter og virksomhedskonsulenter, som alle samarbejder.  

  Vi har koordineret, hvornår de forskellige spillere kommer på banen og på fælles møder træffer vi gode beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning. Vi sikrer en stærk koordination af indsatsen, der sikrer dig det bedste forløb, så du kommer videre på rette hylde.

Vores ni socialøkonomiske butikker i Saxogade: