OM OS

VELKOMMEN I FÆLLESSKABET

I Settlementet arbejder vi for at skabe håb og sociale forandringer. Vi skaber fællesskaber, hvor mennesker mødes på tværs af sociale skel og bygger hinanden op.

Vores værdier

I Settlementet tror vi på, at der ikke findes nogen større forandringskraft end fællesskabet der vokser sig til ideer og udvikler sig til handling. Det er i samtalen med hinanden, at vi nedbryder skel, ulighed og ensomhed. 

Vi løser ikke udfordringer hver for sig. Vi skal derfor mødes på tværs, udfordre og lære af hinanden. 

I fællesskabet skaber vi håb for fremtiden og tro på den enkelte, dér hvor andre måtte give op. Vi vil rådgive, støtte, bygge op og løfte i flok.  

Og vigtigst af alt, skal vi mødes på tværs i mangfoldige fællesskaber. For det er i fællesskabet, at vi skaber forandringen.  

Vores arbejde

Settlementets sociale arbejde er baseret på stærke professionelle kompetencer, og frivillige kræfter indgår som ligeværdige aktører i de enkelte indsatser. Vi arbejder side om side med respekt for vores forskellige roller og erfaringer. Vi bruger vores viden konstruktivt i den bredere debat om samfundets sociale udvikling. På den måde bidrager vi til kampen mod social udsathed, ulighed og ensomhed.

Settlementets sociale indsatser

  • Gratis og uvildig retshjælp, social- og gældsrådgivning 
  • Det aktive værested Gang i Gaden  
  • Vores beskæftigelsesindsats støtter mennesker med at komme i job eller uddannelse  
  • Faciliterer sociale klubber  
  • Den Sociale Handelsgade, Saxogade  
  • Feriekolonien Lyngborgen 
  • Frivillige fællesskaber    

I vores arbejde står vi hver dag side om side med mennesker, der har behov for støtte. Med den rette erfaring sikrer vi, at den enkelte får fat i egne ressourcer og vokser. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med, og at vi altid kan lære af hinanden, når vi mødes i mangfoldige fællesskaber.