Om os

Settlementet holder til i huset i Dybbølsgade 41, driver socialøkonomiske butikker i Saxogade – den sociale handelsgade, og har Lyngborgen, en feriekoloni i Odsherred ud til fredet lyng og strand.

Settlementet blev grundlagt i Saxogade på Vesterbro allerede i 1911, da bydelen var en af de fattigste i byen. Her flyttede frivillige akademikere ind i bydelen og underviste lokalbefolkningen. I dag er Vestebro en meget anden bydel og Settlementet er derfor et bydækkende tilbud til udsatte voksne, der er faldet gennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet. Til gengæld inddrager Settlementet aktivt bydelens borgere ind et mangfoldigt fællesskab, hvor alle er velkomne. Settlementet arbejder i dag for at skabe håb, udvikling og meningsfulde (arbejds)fællesskaber, ved at sikre at det enkelte menneske kan udfolde sit potentiale i et fællesskab, fordi vi tror på, alle har værdi og noget at bidrage med. Vi har til formål at arbejde for social og kulturel ligestilling i samfundet og bygge bro mellem forskellige fællesskaber og enkeltpersoner, på tværs af generationer og på tværs af sociale og kulturelle skel.

Settlementet har løbende over 100 frivillige og omkring 50 ansatte. Mere end 1.000 borgere får årligt hjælp i et af Settlementets tilbud.

Organisation
Ledelsen udgøres af Forstander, leder af udvikling, leder af beskæftigelsen samt leder af Økonomi og adm. afdelingen. Forstander refererer til Settlementets bestyrelse.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301