DET GØR VI

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Med et forløb i Settlementet får du afklaring, og du støttes hele vejen ud i job eller uddannelse.

Vi arbejder ud fra Trædestensmetoden, der bygger på otte principper, som udgør de bærende elementer i vores beskæftigelsesindsats. Som led i ét af de otte principper, har du mulighed for at komme i praktik i en af vores socialøkonomiske butikker i den sociale handelsgade, Saxogade. Her får du plads til at opbygge nye kompetencer i dit eget tempo.

Metoden er trædesten

I filmen møder du Emina og følger hende gennem de otte principper, vi arbejder udfra.

Støtte til at komme i job eller uddannelse

I Settlementet har vi næsten 40 års erfaring med at sikre mennesker i alle aldre og fra alle baggrunde støtte til at komme i arbejde eller uddannelse. Vi trækker på mange forskellige metoder og erfaringer. Praktik i én af vores ni socialøkonomiske butikker i Saxogade vil ofte være en del af dit forløb. Her bliver du en del af et mangfoldigt arbejdsfællesskab, hvor der er plads til, at du opbygger nye kompetencer i dit eget tempo.  Det er også gennemgående, at du altid har faste møder med den samme mentor igennem hele forløbet.

Er Settlementets beskæftigelse noget for dig?

Et forløb i Settlementet er for dig, der har behov for ekstra støtte på vej til job eller uddannelse. Det er for dig, der har brug for at få afklaret, hvor du bedst kan bidrage på arbejdsmarkedet, eller hvilken uddannelse der passer dig. Du bliver visiteret til et forløb i Settlementet gennem dit jobcenter, dette kan være Københavns Kommune eller omegnskommunerne. 

Vi har både særligt tilrettelagte indsatser med fokus på mennesker i alderen 30+, og forløb målrettet unge mellem 18 og 29 år. 

Fælles for de fleste, som kommer i forløb i Settlementet, er, at der ofte er flere udfordringer i spil end blot at finde sin vej til uddannelse eller jobs. Det kan være fysisk og psykisk sygdom, og det kan være behovet for støtte til en lang række andre forhold, der står i vejen for at træffe de rigtige beslutninger.

Formålet med et forløb i Settlementet

Formålet med dit forløb i Settlementet er altid at komme i uddannelse eller job. I forhold til job, kan det være fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. Med det for øje indretter vi dit forløb, så vi sikrer:

  • Udvikling af dine kompetencer 
  • Bred afklaring af din arbejdsevne 
  • Afklaring af din arbejdsevne i forhold til fleksjob

Aktiviterne i vores beskæftigelsesindsats

Dit forløb vil blive tilrettelagt ud fra følgende elementer:

  • Samtaler med din faste mentor
  • Praktik i en af vores otte socialøkonomiske butikker i Saxogade
  • Støtte til udarbejdelse af CV og praktik i anden virksomhed
  • Samtaler med virksomhedskonsulent og støtte til jobsøgning

I vores indsats målrettet unge mellem 18 – 29 år indgår også én ugentlig fællesdag for alle deltagere (10-15 unge), hvor vi sammen sætter fokus på fællesskab og handlekraft. 

De unge: bevar diagnosetillægget

Settlementets ungegruppe har som en del af et forløb med fokus på at styrke deres demokratiske stemme produceret en film, der udtrykker frustrationen over kontanthjælpsreformen og giver et indblik i deres generelle situation og det pres, som de oplever.

“I kan fjerne tillægget, men ikke vores diagnoser!”