DET GØR VI

SOCIALRÅDGIVNING

Settlementets socialrådgivning yder gratis rådgivning til mennesker, der lever i udsathed, og du behøver ikke at bo i Københavns Kommune. Socialrådgivningen arbejder tæt sammen med retshjælpen.

Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, jurister samt jurastuderende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt. 

Hvad kan vi hjælpe med? 

  • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelse 
  • Råd og vejledning i forhold til din sociale situation 
  • Råd og vejledning om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, sygedagpenge m.fl. 
  • Vejledning indenfor andre sociale lovgivning generelt 

Hjælp til diverse ansøgninger, såsom: 

  • Kontanthjælp og integrationsydelse 
  • Senior- og førtidspension 
  • Sociale ydelser, fx boligstøtte, særlig støtte til høje boligudgifter, enkeltydelser, hjælp til tandbehandling, husleje- og el restancer m.fl. 

Vi yder rådgivning både i komplicerede sager, som kan tage længere tid og i enkelte spørgsmål. Rådgiverne har erfaring i at rådgive mennesker, som står i en svær situation. Vi lægger vægt på, at rådgivningen foregår i et samarbejde mellem dig og dine faste rådgivere, så du går herfra med ny viden om, hvordan du kan håndtere din situation. 

Det skal bemærkes yderligere, at Settlementets socialrådgivning ikke kan føre sager for dig eller varetage al sagsbehandlingen i din sag fra start til slut. Vi kan derimod hjælpe dig med at skrive klager, breve og lignende. 

Uanset begrænsningerne ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os angående enhver social problemstilling, og vi vil gøre vores bedste for at rådgive dig om dine muligheder og rettigheder eller henvise dig til andre, som kan hjælpe. 

quote
Hvis jeg ikke havde mødt Settlementet, havde jeg stadig været på ressourceydelse og endnu mere klemt. Så havde jeg siddet i en overrøget lejlighed med ondt af mig selv. Ingen tvivl om det. Det er også Settlementet, der gjorde, at jeg fik lyst og overskud til at male min lejlighed.

Se også: