DET GØR VI

RETSHJÆLP

Settlementets retshjælp yder juridisk rådgivning til enhver borger – du behøver ikke at bo i Københavns Kommune.

Rådgivningen varetages af en jurist og to socialrådgivere samt frivillige jurister, jurastuderende, socialrådgivere og socialrådgiverstuderende.  

Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Hvad kan vi hjælpe med:

 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser 
 • Ansøgninger om kontanthjælp, førtidspension og sociale ydelser fx boligstøtte, enkeltydelser m.fl. 
 • Lejeforhold 
 • Ansættelsesforhold 
 • Forbrugerkøb 
 • Erstatning og Forsikringsforhold 
 • Separation, skilsmisse og bodeling 
 • Underholdsbidrag 
 • Papirløst samliv 
 • Forældremyndighed og samværsret 
 • Testamenter, skiftesager og arveforhold 
 • Fri proces 

På følgende områder er vores hjælp begrænset til grundlæggende mundtlig rådgivning: 

 • Hvis der er tale om en sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag 
 • Hvis der er tale om behov for vurdering af borgerens retsstilling i forbindelse med en injuriesag 
 • Køb og salg af fast ejendom samt oprettelse af pantebrev 
 • Skatteretlige forhold 
 • Aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter 

Det skal bemærkes, at Settlementets retshjælp ikke kan føre sager for dig i retten eller varetage al sagsbehandling i en sag fra start til slut, som en advokat ville kunne. Vi kan derimod hjælpe dig med at skrive klager, breve og lignende. 

Uanset begrænsningerne ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os angående enhver juridisk problemstilling, og vi vil gøre vores bedste for at rådgive dig om dine muligheder og rettigheder eller henvise dig til andre, som kan hjælpe.

Se også: