OM OS

Tak!

Settlementet Vesterbro takker alle, som har støttet vores sociale arbejde i 2023. Sammen skaber vi nye håb og sociale forandringer hver eneste dag.

En kæmpe tak til de hundrede af private bidragsydere, som har støttet os gennem året:

 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
 • Aase og Ejnar Danielsens Fond
 • Any & Richard Sperlings Fond
 • Asta & Jul. P. Justesens Fond
 • Augustinus Fonden
 • Bygma Fonden
 • Civilingeniør H. C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
 • Danske Banks Fond
 • Den sociale Fond for børn og unge
 • Det Nissenske Familiefond
 • Det Saxildske Familiefond
 • Ellen Hørup’s Fond
 • Enid Ingemanns Fond
 • Fabrikant Chas. Otzens Fond
 • Fonden Ensomme Gamles Værn
 • Fonden for Dansk Vare- og Industrilotteri
 • Fondation Juchum
 • Frøken Astrid Goldschmidts Legat
 • Gerda Laustsens Fond
 • Grosserer L.F. Foghts Fond
 • Hempel Fonden
 • Hoffmann og Husmans Fond
 • Inge og Asker Larsens Fond
 • Jascha Fonden
 • Jubilæumsfonden af 12.08.1973
 • Linexfonden, Frede Duelund Nielsen Fond
 • Lizzi og Mogens Staal Fonden
 • Louis Petersens Legat
 • Max Fodgaard Fonden
 • Nordea Fonden
 • Ole Kirks Fond
 • Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat
 • Simon Spies Fond
 • Spar Nord Fonden
 • Sportgoodfonden
 • STARK Fonden
 • STG’s Gavefond
 • Trelleborg Fonden
 • Tryg Fonden
 • Tuborg Fondet
 • Ulla og Frode Nielsens Fond
 • Velux Fonden
 • Vemmetofte Kloster
 • Østifterne

Tak for det gode samarbejde, vi har haft gennem året med en række offentlige instanser – Socialstyrelsen, Civilstyrelsen, Vesterbro Lokaludvalg, Københavns Kommune herunder: Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Teknik og Miljø Forvaltningen.