Rådgivningen

RÅDGIVNINGEN

Rådgivningen er åben for alle, der står i en vanskelig situation og som har brug for professionel hjælp til at løse problemet.

Rådgivningen er et gratis og uafhængigt tilbud. Vi møder jer der har brug for rådgivning med respekt og anerkendelse, vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt. Vi lægger stor vægt på at rådgivningen foregår i et samarbejde, så man går herfra med ny viden om hvordan man kan håndtere sin situation fremadrettet.

“Ofte ved jeg godt hvad løsningen er, men har bare brug for lige at få den vendt med en der er god til at lytte. Jeg var ikke kommet hertil uden Settlementet – det tror jeg bestemt ikke. Så havde jeg været tabt. Det ved jeg. 100 procent”. – borger fra rådgivningen

I rådgivningen er vi 4 ansatte og ca. 30 frivillige rådgivere, alle med faglig baggrund indenfor socialrådgivning, jura og økonomi. Vores formål er, på et frivilligt grundlag, at være et synligt, let tilgængeligt og stabilt tilbud for udsatte og sårbare borgere.

Rådgivningen arbejder for en sikring af socialt udsatte borgeres rettigheder, social inklusion samt lige adgang for alle til professionel rådgivning.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon, hvis du har brug for hjælp. Så finder vi sammen ud af hvordan vi kan hjælpe dig og aftaler en tid til rådgivning. Hvis vi ikke umiddelbart kan hjælpe dig, vil vi forsøge at finde et andet sted, som kan.

Kontakt os på tlf. 50 59 90 51

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk