Kursusdag for de frivillige i Settlementets Rådgivning

De almindelige rådgivningsaftener blev skiftet ud med en dag med oplæg, diskussion og sjov læring.

Samfundets rådgivende rolle

Til dagligt er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen.

Frivilligt arbejde der giver mening

Gennem sit frivillige arbejde i butikken Heidi & Bjarne har Mette fået nye øjne på livet som socialt udsat

En nødvendig håndsrækning

Betina fortæller hvordan hun med Rådgivningens hjælp kom tilbage på sporet efter en svær tid.

 

Settlementet har fået 5,4 mio i støtte fra Tuborgfondet til udvikling af Saxogade

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at Settlementet har fået støtte fra Tuborgfondet til at virkeliggøre 'Saxogade - den sociale handelsgade'. Vores vision er at skabe en livlig handels og cafe-gade. En anderledes handelsgade, der både har en økonomisk, en social og en grøn bundlinie. Med Tuborgfondets støtte kan vi udvikle 3 nye butikker, skabe endnu mere liv i gaden og flere rummelige arbejdspladser. »Det bliver for fedt. En ny Jægersborggade eller Værnedamsvej og så en social én af slagsen, hvor man kan få mange behov stillet. Købe en kaffe og sætte sig i solen, få et brød med hjem til middagen, overstå et gaveindkøb og samtidig falde for et møbel, man kan ønske sig i fødselsdagsgave. Det bliver en mere færdig Saxogade,« siger Margrethe Wivel. http://www.b.dk/nationalt/54-mio.-skal-forvandle-saxogade    

Kursudag for de frivillige i Settlementets Rådgivning

Normalt er de frivillige i Settlementets Rådgivning travlt optagede af at hjælpe borgere med budgetter, klager og partshøringer. Hver mandag, tirsdag og onsdag møder de ind for at hjælpe borgere, som har brug for socialrådgivning, retshjælp eller gældsrådgivning. Så som en afveksling bød foråret på en kursusdag, hvor der i stedet var planlagt et spændende og lærerigtig program. Målet var at de frivillige skulle lære noget nyt, udfordres og forholde sig til deres rolle som rådgiver. Dagen startede med et oplæg af Morten Ejrnæs, som er sociolog og lektor i teorier om sociale problemer ved Aalborg Universitet. Overskriften på oplægget var 'Social arv – et misvisende og stigmatiserende begreb'. Her fortalte han om hvad det kan betyde, at professionelle og frivillige har bestemte forståelser af opvækstvilkårs betydning for det senere voksenliv. I

Civilsamfundets rådgivende rolle

CARSTEN BERG-MUNCH OM HVAD DET VIL SIGE AT VÆRE FRIVILLIG I RÅDGIVNINGEN I SETTLEMENTET Til dagligt er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen  Settlementet udgør, med et fint udtryk, civilsamfundet. Det der ikke kan tackles i det offentlige system, og som falder udenfor det kapitalistiske system, bliver samlet op af civilsamfundet. Settlementet hjælper dem, som ikke kan klare sig selv. I Rådgivningen er vi i dialog med mere end 10-20 socialrådgivere, som sidder rundt omkring i kommunen og henviser borgere til Settlementet, fordi de ikke kan hjælpe dem gennem deres egne systemer og regler. Samfundet bør sætte penge af til de her steder. De kører så langt på liter så ingen tror det. De gør så meget for ingen penge. Jeg er traditionelt bankuddannet. Til

Frivilligt arbejde der giver mening

ØJENÅBNER Gennem sit frivillige arbejde i butikken Heidi & Bjarne har Mette fået nye øjne på livet som socialt udsat At gøre en indsats som faktisk gavner, det giver mig enormt meget på det personlige plan – det skaber rigtigt meget glæde. Uden at blive for politisk så synes jeg helt generelt, at der bør være langt mere fokus på at hjælpe socialt udsatte – som fx hjemløse her på Vesterbro. Mange af dem har utroligt meget at byde på, selvom de måske ikke lige trives i en lejlighed. Vi skal være bedre til at se folks ressourcer i stedet for at se på det, som ”ikke virker”. At være frivillig hos Heidi & Bjarne dækker en stor del af mit behov for at være kreativ, mens jeg samtidig er til