Samfundets rådgivende rolle

Til dagligt er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen.

Frivilligt arbejde der giver mening

Gennem sit frivillige arbejde i butikken Heidi & Bjarne har Mette fået nye øjne på livet som socialt udsat

En nødvendig håndsrækning

Betina fortæller hvordan hun med Rådgivningens hjælp kom tilbage på sporet efter en svær tid.

Samfundet glemmer de udsatte voksne

Ebrahim, som kommer i Gang i Gaden har ladet sig interviewe.

 

Civilsamfundets rådgivende rolle

CARSTEN BERG-MUNCH OM HVAD DET VIL SIGE AT VÆRE FRIVILLIG I RÅDGIVNINGEN I SETTLEMENTET Til dagligt er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen  Settlementet udgør, med et fint udtryk, civilsamfundet. Det der ikke kan tackles i det offentlige system, og som falder udenfor det kapitalistiske system, bliver samlet op af civilsamfundet. Settlementet hjælper dem, som ikke kan klare sig selv. I Rådgivningen er vi i dialog med mere end 10-20 socialrådgivere, som sidder rundt omkring i kommunen og henviser borgere til Settlementet, fordi de ikke kan hjælpe dem gennem deres egne systemer og regler. Samfundet bør sætte penge af til de her steder. De kører så langt på liter så ingen tror det. De gør så meget for ingen penge. Jeg er traditionelt bankuddannet. Til

Frivilligt arbejde der giver mening

ØJENÅBNER Gennem sit frivillige arbejde i butikken Heidi & Bjarne har Mette fået nye øjne på livet som socialt udsat At gøre en indsats som faktisk gavner, det giver mig enormt meget på det personlige plan – det skaber rigtigt meget glæde. Uden at blive for politisk så synes jeg helt generelt, at der bør være langt mere fokus på at hjælpe socialt udsatte – som fx hjemløse her på Vesterbro. Mange af dem har utroligt meget at byde på, selvom de måske ikke lige trives i en lejlighed. Vi skal være bedre til at se folks ressourcer i stedet for at se på det, som ”ikke virker”. At være frivillig hos Heidi & Bjarne dækker en stor del af mit behov for at være kreativ, mens jeg samtidig er til

En nødvendig håndsrækning

FRA KRISECENTER TIL UDDANNELSE Betina fortæller hvordan hun med Rådgivningens hjælp kom tilbage på sporet efter en svær tid Her fornylig ringede jeg til min livline, Eva. Hun kender mig. Jeg ved ikke hvem, jeg skulle gå til, hvis jeg ikke havde Eva og Settlementet. Nogen gange snakker vi bare lige over telefonen, og andre gange så aftaler vi et møde. Den fleksibilitet har de ikke i socialforvaltningen. Der er tit, hvor jeg ikke har haft overskuddet og energien. Nogen gange ved jeg ikke engang, hvor jeg skal starte og slutte. Min sagsbehandler fra kommunen har ikke bragt tingene i orden i forhold til min jobplan. Jeg har endnu ikke fået nogen tilbagemelding fra ham. Hvis jeg ikke havde haft kontakt til Eva, så havde jeg ikke kunne finde

Samfundet glemmer de udsatte voksne

SOCIALT ANSVAR Ebrahim synes, at vi skal være bedre til at hjælpe de udsatte voksne, ellers svigter vi et vigtigt socialt ansvar Jeg har boet på Vesterbro næsten hele mit liv. Selvom jeg har flyttet lidt rundt, så er jeg altid kommet tilbage til Vesterbro. Det kan jeg ikke lade være med. Men jeg har ikke altid haft et sted at bo, og faktisk har jeg boet her på Vesterbro i fem år uden strøm og varme. Jeg kunne ikke betale mine regninger. Det var fem år med stearinlys. Ebrahim fortæller, at han plejede at mødes med vennerne ved det store kastanjetræ på Enghaveplads – dengang det stadig stod. Dengang det store træ var der… det var luksus. Der var mere sammenhold, dengang vi mødtes under kastanjetræet. Når man kom om morgenen, selv