Det gør vi i Dybbølsgade

DET GØR VI I DYBBØLSGADE

Settlementet har hovedkontor og administration i Dybbølsgade 41 på Vesterbro.

Herfra tilbyder vi forskellige initiativer og tilbud alt efter behov. Vores hus i Dybbølsgade danner ramme om uvildig rådgivning: Gældsrådgivning, socialrådgivning og retshjælp, rekvireret opkvalificering og beskæftigelsesindsats for udsatte borgere samt frivilligt engagement i klubber og netværk.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301