Ansatte

Vibeke Vinther

Forstander
vibeke@settlementet.dk
Tlf: 50 56 65 29

Berit Hansen

Leder af regnskab og administration
berit@settlementet.dk
Tlf: 33 27 96 06

RIKKE BAKER

Leder af Beskæftigelsen
rikkebaker@settlementet.dk
Tlf: 33 27 96 11

EVA TETZLAFF

Leder af Rådgivningen og Gang i Gaden
Eva.tetzlaff@settlementet.dk
Tlf: 50 59 90 51

JULIE TAKLA HELSTED

Udviklingschef
julie.takla@settlementet.dk
Tlf.: 41 12 69 27

Anja Kure

Forretningsudvikler i Saxogade
anja.kure@settlementet.dk
Tlf: 22 98 87 72

Katrine Willumsen

Programkoordinator
katrinewillumsen@settlementet.dk
Tlf. 28 53 28 47

Safina Akhter Ashraf

Bogholder for Dybbølsgade
safina@settlementet.dk

Anne Marie Michael

Jurist i Rådgivningen
annemarie.michael@settlementet.dk 
Tlf.: 50 59 81 85

Karin Nissen

Bogholder for Saxogade
karin@settlementet.dk
Tlf: 33 27 96 05

Tine Vind Frederiksen

Socialrådgiver i Rådgivningen 
tine.vindfrederiksen@settlementet.dk
Tlf: 50 59 90 52

Charlotte Keller

Indsatskoordinator i Projekt Trædesten
charlotte@settlementet.dk
Tlf.: 50 59 60 65

Sofie Henkov

Socialrådgiver i Rådgivningen 
sofie.henkov@settlementet.dk
Tlf: 50 53 36 13

Lone Skaarup

Virksomhedskoordinator
lone.skaarup@settlementet.dk
Tlf: 2510 4915

Lene Bergstrøm

Virksomhedskonsulent
lene@settlementet.dk 
Tlf: 25 10 49 16

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk