Tak til

Følgende har støttet Settlementets aktiviteter med tilskud og donationer i 2018:

Københavns Kommune
Civilstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Socialstyrelsen
Vesterbro Lokaludvalg

Den A.P. Møllerske Støttefond
Tuborgfonden

Det Arnstedtske Familiefond
Augustinus Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Bevica Fonden
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Ensomme Gamles Værn
Grosserer L.F. Foghts Fond
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Harlang og Toksvig Fonden
Hempel Fonden
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Enid Ingemanns Fond
Jascha Fonden
Jubilæumsfonden af 12.08.1973
Fondation Juchum
Georg og Johanne Harders Legat
Gerda Laustsens Fond
Lemvigh-Müller Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat
Det Nissenske Familiefond
Nord-Vest Fonden
Generalkonsul Jens Olsens Fond
A/S D/S Orient’s Fond-
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Marie og R.B. Richters Fond
De Spannjerske Legater
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
Tryg Fonden
Vemmetofte Kloster
Velux Fonden
Vesterbro Y’s Mens Club

Mørdrup Kirke
Rektor Niels Thomsen

Vi siger tusind tak for støtten. Uden alle jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk