Socialrådgivning

Har du fået en afgørelse du ikke forstår? Og ønsker du eventuelt hjælp til at klage? Har du brug for at kende dine rettigheder? Er du havnet i en situation, hvor du har brug for sparring om, hvordan du bedst griber din situation an?

Settlementets socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere, du behøver ikke at bo i Københavns kommune. Socialrådgivningen arbejder tæt sammen med retshjælpen. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, jurister samt jurastuderende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Settlementets Socialrådgivning yder rådgivning indenfor følgende sagsområder:

 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
 • Råd og vejledning i forhold til din sociale situation
 • Hjælp til diverse ansøgning, såsom:
  • Kontanthjælp og integrationsydelse
  • Senior- og førtidspension
  • Sociale ydelser, fx boligstøtte, særlig støtte til høje boligudgifter, enkeltydelser, herunder hjælp til tandbehandling, husleje- og el restancer m.fl.
 • Råd og vejledning om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension, sygedagpenge m.fl.
 • Vejledning indenfor andre sociale lovgivninger generelt

Vi yder rådgivning både i komplicerede sager, som kan tage længere tid og i enkelte spørgsmål. Rådgiverne har erfaring i at rådgive borgere, som står i en svær situation. Vi lægger vægt på, at rådgivningen foregår i et samarbejde mellem dig og dine faste rådgivere, så du går herfra med ny viden om, hvordan du kan håndtere din situation.

Det bemærkes yderligere, at Settlementets socialrådgivning ikke kan føre sager for dig eller varetage al sagsbehandlingen i din sag fra start til slut. Vi kan derimod hjælpe dig med at skrive klager, breve og lignende.

Uanset begrænsningerne ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os angående enhver social problemstilling og vi vil gøre vores bedste for at rådgive dig om dine muligheder og rettigheder eller henvise dig til andre, som kan hjælpe.

Kontakt:
Tine Vind Frederiksen
Socialrådgiver
tine.vindfrederiksen@settlementet.dk
Tlf. 50 59 90 52

Kontakt:
Tine Vind Frederiksen
Socialrådgiver
tine.vindfrederiksen@settlementet.dk
Tlf. 50 59 90 52

Kontakt:
Tine Vind Frederiksen
Socialrådgiver
tine.vindfrederiksen@settlementet.dk
Tlf. 50 59 90 52