Socialrådgivning

Har du svært ved at forstå den afgørelse du har modtaget? Er din sag i kommunen gået i stå? Er der problemer i familien? Har du brug for hjælp til at søge tilskud eller kende dine rettigheder?

Settlementets socialrådgivning yder gratis rådgivning til udsatte borgere, du behøver ikke at bo i Københavns kommune. Socialrådgivningen arbejder tæt sammen med Retshjælpen. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige socialrådgivere, socialrådgiverstuderende, jurister samt jurastuderende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Vi yder rådgivning både i komplicerede sager, som kan tage længere tid og i enkelte spørgsmål. Rådgiverne har lang og solid erfaring i at rådgive borgere, som står i en svær situation. Vi lægger vægt på, at rådgivningen foregår i et samarbejde mellem dig og dine faste rådgivere, så du går herfra med ny viden om, hvordan du kan håndtere din situation.