Medlemmer af Foreningen Settlementets venner indkaldes til ordinær generalforsamling d. 3. maj kl. 9.00 i Dybbølsgade 41, 4. th.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beslutning om foreningens opløsning
  3. Evt.

Tilmelding skal ske på formand@settlementet.dk senest d.26. april.

Læs referatet her: Referat af Generalforsamling – Foreningen Settlementets Venner – 03-05-2018