Retshjælp

Har du fået en afgørelse du ikke forstår og ønsker du hjælp til at klage? Har du brug for at kende dine rettigheder? Er du havnet i en situation, hvor du har brug for sparring om, hvordan du bedst griber din situation an?

Settlementets retshjælp yder juridisk rådgivning til enhver borger, du behøver ikke bo i Københavns kommune. Retshjælpen arbejder tæt sammen med socialrådgivningen. Rådgivningen varetages af en jurist og to socialrådgivere samt frivillige jurister, jurastuderende, socialrådgivere og socialrådgiver- studerende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Settlementets Retshjælp yder rådgivning inden for følgende sagsområder:

 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
 • Ansøgninger om kontanthjælp, førtidspension og sociale ydelser fx boligstøtte, enkeltydelser m.fl.
 • Lejeforhold
 • Ansættelsesforhold
 • Forbrugerkøb
 • Erstatning og Forsikringsforhold
 • Separation, skilsmisse og bodeling
 • Underholdsbidrag
 • Papirløst samliv
 • Forældremyndighed og samværsret
 • Testamenter, skiftesager og arveforhold
 • Fri proces

På følgende områder er vores hjælp begrænset til grundlæggende mundtlig rådgivning:

 • Hvis der er tale om en sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
 • Hvis der er tale om behov for vurdering af borgerens retsstilling i forbindelse med en injuriesag
 • Køb og salg af fast ejendom samt oprettelse af pantebrev
 • Skatteretlige forhold
 • Aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter

Det bemærkes, at Settlementets Retshjælp ikke kan føre sager for dig i retten, eller varetage al sagsbehandling i en sag fra start til slut, som fx en advokat ville kunne.

Vi kan derimod hjælpe dig med at skrive klager, breve og lignende.

Uanset begrænsningerne ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os angående enhver juridisk problemstilling og vi vil gøre vores bedste for at rådgive dig om dine muligheder og rettigheder eller henvise dig til andre, som kan hjælpe.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301