Tak!

FØLGENDE HAR STØTTET SETTLEMENTETS AKTIVITETER MED TILSKUD OG DONATIONER I 2021

FØLGENDE HAR STØTTET SETTLEMENTETS AKTIVITETER MED TILSKUD OG DONATIONER I 2021: En særlig tak til Københavns Kommune for afgørende støtte til Settlementet, Saxogade og Gang i Gaden.

ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER: § 18, Civilstyrelsen for Retshjælpen, Frigæld, Socialstyrelsen og Kulturministeriet

TAK TIL FONDE OG LEGATER, DER HAR STØTTET OS I 2021:

        A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond

        Augustinus Fonden

        Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

        Danske Bank Fond

        De Spannjerske Legater

        Den A.P. Møllerske Støttefond

        Det Arnstedske Familiefond

        Det Nissenske Familiefond

        Ellen Hørup’s Fond

        Elly og Jens Rasmussens Fond

        Enid Ingemanns Fond

        Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond

        Fabrikant Chas. Otzens Fond

        Familien Justesens Fond

        Flemming Hansens Familielegat

        Fondation Juchum, Schweiz

        Fonden af 17.12.1981

        Fonden Ensomme Gamles Værn

        Frøken Astrid Goldschmidts Legat

        Generalkonsul Jens Olsens Fond

        Harboefonden

        Hempel Fonden

        Hoffmann og Husmans Fond

        Jascha fonden

        Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond, Vejle

        Lauritzen Fonden

        Lemvigh-Müller Fonden

        Linexfonden, Frede Duelund Nielsens Fond

        Louis Petersens Legat

        Margot Fribergs Legat

        Marie og M.B. Richters Legat

        MTHP-Fonden

        NOJ Fonden

        Nord Vest Fonden

        Ole Kirk’s Fond

        Otto og Gerda Bings Mindelegat

        Pax-Fondet

        Rørkærfonden

        Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond

        Simon Spies Fonden

        Sparekassen Kronjyllands Gavefond

        TrygFonden

        Underværker – Real Dania

        Velliv

        Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

  

Samt flere hundrede private bidragsydere.

Vi siger tusind tak for støtten. Uden alle jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301