Tak!

FØLGENDE HAR STØTTET SETTLEMENTETS AKTIVITETER MED TILSKUD OG DONATIONER I 2019:

Tusind tak for støtten! Uden alle jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

§ 18
Civilstyrelsen for Retshjælpen
Frigæld
Københavns Kommune
Socialstyrelsen
Den A.P. Møllerske Støttefond
Tuborgfondet
 
A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond
Augustinus Fonden
Asta og Jul.P. Justesens Fond
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Den Almennyttige Fond af 15. september 1968
Det Arnstedtske Familiefond
Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond
Enid Ingemanns Fond
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Familien Hede Nielsens Fond
Foilco
Fondation Juchum, Schweiz
Fonden Ensomme Gamles Værn
Frantz Hoffmanns Mindelegat
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Gerda Laustsens Fond
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond
Hempel Fonden
Himmelblå Fonden
Indre Vesterbro Menighedspleje
Jubilæumsfonden af 12.august 1973
Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond, Vejle
Lemvigh-Müller Fonden
Marie og R.B. Richters Fond
Matthæuskirkens Menighedspleje
Mørdrup Kirke
NOJ Fonden
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
Selskabet Kjæden
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Velux Fonden
Vemmetofte Kloster
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301