Tak!

FØLGENDE HAR STØTTET SETTLEMENTETS AKTIVITETER MED TILSKUD OG DONATIONER I 2020

FØLGENDE HAR STØTTET SETTLEMENTETS AKTIVITETER MED TILSKUD OG DONATIONER I 2020: En særlig tak til Københavns Kommune for afgørende støtte til Settlementet, Saxogade og Gang i Gaden.

ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER: § 18, Civilstyrelsen for Retshjælpen, Frigæld, Socialstyrelsen og Kulturministeriet

TAK TIL FONDE OG LEGATER, DER HAR STØTTET OS I 2020:

– Den A.P. Møllerske Støttefond

– A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond

– Augustinus Fonden

– Asta og Jul. P. Justesens Fond

– Birthe Justesens Fond

– Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

– Den Almennyttige Fond af1 5.septembe r1968

– Danmark Fonden

– Danske Bank Fond

– De Spannjerske Legater

– Det Nissenske Familiefond

– Direktør Verner Richter og Hustrus Legat

– Eliaskirkens Fond

– Ellen Hørup’s Fond

– Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

– Enid Ingemanns Fond

– Fabrikant Chas. Otzens Fond

– FLSmidth & Co A/A Donation Fund

– Fondation Juchum, Schweiz

– Fonden Ensomme Gamles Værn

– Friluftsrådet

– Frøken Astrid Goldschmidts Legat

– Frøken Ester Bruhns Fond

– Gerda Laustsens Fond

– Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

– Hempel Fonden

– Himmelblå Fonden

– Hoffmann og Husmans Fond

– Jascha fonden

– Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond, Vejle

– Københavns Rotary Klub

– Lauritzen Fonden

– Lemvigh-Müller Fonden

– Louis Petersens legat

– Martha og Paul Kerrn-Jespersens Fond

– Max Fodgaard Fonden

– MTHP-Fonden

– NOJ Fonden

– Nord Vest Fonden

– O.P. Christensen og Hustrus Fond

– Ole Kirk’s Fond

– Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond

– Selskabet Kjæden

– Sportgoodfonden

– Tranes Fond

– TrygFonden

– Tuborgfondet

– Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

– Underværker Real Dania

– Vemmetofte Kloster

– Østifterne

– Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

– Aase og Ejnar Danielsens Fond

– Vmok Fonden Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond

Samt flere hundrede private bidragsydere.

Vi siger tusind tak for støtten. Uden alle jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301