Klubber & Seniorer

SETTLEMENTETS KLUBBER

I vores klubber skaber vi stærke og sociale fællesskaber.

Fælles for vores mange klubber er, at omsorgsfulde fællesskaber opstår i et miljø med tyngde, respekt og plads til mangfoldighed.

Hver klub er en lille social enhed, hvor der er tid og rum til at være sammen på egne præmisser i et varmt og levende miljø. 

I klubberne arbejdes der dagligt for bl.a. at komme ensomhed og mistrivsel til livs. Dette sker ved at en række borgere får mulighed for at tage del i et fællesskab i vores klubber. Her virkeliggøres muligheden for at både ressourcestærke og mindre ressourcestærke mennesker kan sparre med hinanden og deltage i fælles aktiviteter som fx ugentlige ture, madlavning, eller foredrag. 

Alle aktiviteterne tager udgangspunkt i Settlementets hus på Dybbølsgade 41.

Download Husregler.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301