Hjemløs dansker tog kampen op mod kommunen, og med Ombudsmandens hjælp fik han ret. Politiken 25. juni 2019

»Jeg havde ikke penge til en sagfører, men jeg gik hele byen rundt for at finde nogen, som kunne hjælpe«, fortæller han, og han endte i rådgivningen hos Settlementet, en organisation på Vesterbro, som yder gratis rådgivning til socialt udsatte.

De eneste, som kunne bevidne, at John ikke havde opholdt sig i udlandet, var hans venner.

»Jeg gik jo på værtshus 3-4 gange om ugen. Nogle gange hver dag«, forklarer han.

Men kommunen ville ikke godtage private venner som vidner. Kun vidner, der repræsenterede en organisation eller en officiel instans ville blive anerkendt. Det betød, at John reelt ikke havde mulighed for at opfylde kommunens krav, mente Settlementets rådgivning, som hjalp ham med at klage. Først til kommunen. Og da klagen blev afvist, fortsatte de til Ankestyrelsen. Og da Ankestyrelsen afviste, fortsatte de til Ombudsmanden, som er kommet med en 31 sider lang afgørelse.

Læs artikel her https://politiken.dk/indland/art7269540/Hjemløse-John-meldte-sig-ud-af-samfundet-i-to-år-og-så-blev-han-straffet