Gældsrådgivning

Er bunken af rudekuverter vokset dig over hovedet? Er din økonomi uoverskuelig? Mangler der altid penge sidst på måneden? Og har du mistet overblikket over, hvor meget du skylder?

Settlementets gældsrådgivning er et tilbud til borgere på overførselsindkomst, SU eller med lav indkomst, uanset bopæl. Rådgivningen varetages af en socialrådgiver og en jurist samt frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Rådgiverne hjælper med at skabe overblik over din daglige økonomi samt dine gældsposter. Gennem et rådgivningsforløb hos os får du større kendskab til, hvordan man kan håndtere en uoverskuelig økonomi. Du får kendskab til værktøjer og regler, der kan gøre det nemmere at prioritere i en presset hverdag. Du får mulighed for at drøfte din samlede økonomi med faste rådgivere, så du ved hvordan du bedst muligt kan håndtere din økonomi ud fra den situation du står i.

Hvad kan vi hjælpe med?

  • Overblik i form af budget og gældsoversigt
  • Stabilisering af hverdagsøkonomien
  • Kontakt mellem skyldner og kreditor
  • Aftaler med kreditorer
  • Ansøgning om gældssanering eller gældseftergivelse
  • Forebyggelse af ny gældsætning
  • Forebyggelse af boligudsættelser
  • Ansøgning om relevante ydelser

Åbningstider:
Telefonisk henvendelse og tidsbestilling alle hverdage i dagtimerne. Du kan lægge dit telefonnummer og navn på telefonsvareren – vi ringer tilbage snarest muligt.

Hvis du er sagsbehandler, støttekontaktperson eller mentor for en borger, er du velkommen til at ringe for at afklare om vi kan hjælpe vedkommende, men det er vedkommende som ønsker hjælpen, der selv skal ringe og bestille en tid.

Rådgivningen foregår primært onsdage mellem kl. 17-20. Der er mulighed for rådgivning andre hverdage efter særlig aftale.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk