Events i Saxogade

Kommende events i Saxogade:

Saxogade Julemarked: 3. december 2022. Program kommer.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Kontakt:
Marie Tygesen
Frivillig- og fællesskabskoordinator
marie@settlementet.dk
Tlf: 61 30 74 78