Københavns Kommune

KØBENHAVNS KOMMUNE OG SETTLEMENTET

Settlementet har igennem 35 år arbejdet beskæftigelsesrettet og har løbende haft leverandørsamarbejder med Københavns Kommune.

NUVÆRENDE LEVARANDØRAFTALER:

LOKALT FORANKRET INDSATS
Settlementet er indenfor beskæftigelsesområdet leverandør til Københavns Kommunes Rammeaftale om Lokalt forankret indsats per 1.1.2021.

Borgere kan visiteres af jobcentret i to mulige rammer afhængig af, hvor meget borger skal møde ugentligt i timer i indsatsen:

  • Lokalt forankret indsats hos Settlementet, 4-6 timer pr. uge, Fasit id 3.305.465, projektnr. 3519
  • Lokalt forankret indsats hos Settlementet, 10-13 timer pr. uge, Fasit id 3.305.451, projektnr. 3518

Forløbet bestilles typisk med en varighed mellem 26-52 uger med mulighed for forlængelse.

Dette tilbud er målrettet aktivitetsparate borgere, der har brug for nogle træningsbaner på deres vej ud på arbejdsmarkedet og/eller som et led i deres videre afklaring eller afklaringsforløb.

De konkrete træningsbaner er i vores syv forskellige butikker beliggende i vores sociale handelsgade i Saxogade, hvor det er muligt at træne forskellige faglige, personlige og sociale kompetencer med støtte fra Settlementets fagpersonale førend vi etablerer virksomhedspraktikker i andre virksomheder. Borgerne bliver her en del af et helt særligt arbejdsfællesskab, som for mange har betydet, at de igen har fundet troen på at de kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Visitation til forløbet forudsætter, at borgere kan fremmøde i konkrete aktiviteter her under beskæftigelsesrettede og -fremmende indsatser.

Forløbet og indsatserne er opbygget omkring de aktive tilbud i LAB:

  • Vejledning og opkvalificering, jf. LAB, kap. 14
  • Virksomhedspraktik, jf. LAB, kap. 11
  • Formidling til ansættelse i løntilskud, jf. LAB, kap. 12
  • Mentorstøtte, jf. LAB kap. 26

Læs mere om beskæftigelsesindsatsen i Settlementet: Beskæftigelsen

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301