Beskæftigelsen

BESKÆFTIGELSEN

Antonio og Karin, mentor i Settlementet

Med et forløb i Settlementet får man afklaring og støttes hele vejen ud i job – fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. I vores sociale handelsgade er der trygge og effektive træningsbaner med plads til at opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer.

Denne side er en introduktion til vores arbejde i Beskæftigelsen, Settlementet Vesterbro.

Skal du starte i forløb hos os, kan du læse mere i denne pjece: Dit beskæftigelsesforløb i Settlementet Vesterbro

Er du ansat i jobcenteret, kan du læse mere om vores tilbud i denne pjece: Beskæftigelsesforløb i Settlementet Vesterbro

Har din kommune allerede et samarbejde med os, kan du se mere her: Københavns Kommune 

HVEM KAN KOMME I FORLØB?

Et forløb hos Beskæftigelsen i Settlementet er til for mennesker, der har behov for ekstra støtte på vej ud på arbejdsmarkedet og/eller der har brug for afklaring i forhold til hvilken type job, der er et godt match.

Der kan være mange grunde til, at man ikke har fundet sin plads på arbejdsmarkedet. Fælles for de mennesker, som vi arbejder med, er, at der er flere udfordringer end ikke at have et arbejde, som fylder – eksempelvis boligforhold, økonomi, familieudfordringer, rusmiddelbrug og helbred.

FORMÅLET MED ET FORLØB I SETTLEMENTET

Det overordnede formål med et forløb hos os er altid at komme i job – enten fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. Formålet herunder afhænger af den enkeltes situation og kan eksempelvis være:

 • Bred afklaring af arbejdsevne
 • Udvikling af kompetencer
 • Afklaring af arbejdsevne i fleksjob
 • Revurdering ift. fleksjobstilkendelser

AKTIVITETER I SETTLEMENTETS BESKÆFTIGELSESINDSATS

Et beskæftigelsesforløb i Settlementet kan bestå af:

 • Praktik i en af vores syv butikker i Saxogade
  og andre virksomheder
 • Samtaler med fast beskæftigelsesmentor
 • Samtaler med virksomhedskonsulent
 • Praktik- og/ eller jobsøgning
 • Mindfulness og afspænding
 • Fysisk træning

Efter aftale kan yderligere aktiviteter iværksættes. Alle forløb er individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås.

PRINCIPPERNE FOR VORES BESKÆFTIGELSESARBEJDE

Vi har otte principper, der tilsammen udgør de bærende elementer i vores beskæftigelsesindsats:

MÅLET ER JOB

Målet med et forløb i Settlementets er succesfuld opstart i job. Det kan være et fuldtidsjob, deltidsjob, småjob eller et fleksjob.

Vi tror på, at borger har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet, og at det er muligt at nå målet om job – også før borger selv tror på det. Vi arbejder målrettet mod job fra dag ét, sideløbende med at støtte borger i at håndtere udfordringer i hverdagen.

Vi tilrettelægger indsatsen, så alle aktiviteter bidrager til, at borger bliver afklaret og når det ønskede jobmål.

DET HELE MENNESKE FØRST

Vi møder borgerne som hele mennesker og tager udgangspunkt i den livssituation, han eller hun står i lige nu. Vi arbejder aktivt med at skabe en god relation til den enkelte på baggrund af oprigtigt engagement og høj faglighed. Vi lytter, sparrer og tror på muligheden for forandring.

Vi samarbejder med borger om at håndtere de udfordringer, som den enkelte har behov for – samtidigt med det målrettede fokus på at komme i det rigtige job.

TID TIL AT NÅ MÅLET

Tid er en væsentlig faktor. Vi tilbyder en ramme, hvor der er tid til læring og udvikling, og tid til udfordringer og tilbageskridt. Vi har tid til afklaring og til at håndtere eksisterende og nye udfordringer, der opstår i borgers hverdag, eller når borger bliver en del af en arbejdsplads.

Lang tid er ikke vigtigt i sig selv. Det vigtige er, at tiden bruges på borgers udvikling mod jobmålet, og at der er kontinuitet i forhold til aktiviteter og de fagpersoner, som samarbejder med borger undervejs i forløbet.

TRÆDESTEN ER VEJEN FREM

Vi ved, at for vores målgruppe kan det virke som en uoverskuelig bedrift ’at komme i arbejde’. Forløbet i Settlementet bygger derfor på ’små skridt’ henimod målet. Vi arbejder metodisk med delmål ift.  kompetencer og ved afklaring af skånebehov.

De små skridt sker inden for rammerne af tre overordnede faser – tre trædesten, hvor hver trædesten er et ’stort skridt’ nærmere arbejdsmarkedet.

PRAKTIK I SAXOGADE

Praktik i Saxogade er den trædesten, der gør at man bliver klar til virksomhedspraktik. I Settlementets socialøkonomiske virksomheder giver erfarne praktikansvarlige den ekstra støtte, der er nødvendig for vores målgruppe. I Saxogade er man en del af et stærkt arbejdsfællesskab med hjerterum og plads til at opbygge arbejdsparathed, udvikle og afklare kompetencer og afdække skånebehov.

Læring fra praktikken i Saxogade er en nøgle til det gode jobmål og det gode match på en virksomhed.

TRYGGE OVERGANGE

Vi sørger for trygge overgange, når man skal opstarte i praktik i Saxogade, i virksomhedspraktik og i job. Og vi slipper ikke borger, før han eller hun er faldet til på den nye arbejdsplads. Vi forbereder altid på næste trædesten og støtter i at navigere i de nye rammer og håndtere eventuelle opstartsudfordringer.

De trygge overgange gør, at man oplever kontinuitet og en passende fortløbende udvikling mod jobmålet.

DEN STRAMME SNOR

I løbet af et forløb i Settlementet oplever man ikke tomgang eller passive perioder. Vi træffer de nødvendige beslutninger i god tid, så man kun deltager i aktiviteter, hvor formålet er klart og relevant i forhold til jobmål. Det er dét, vi kalder den stramme snor.

Vores tætte samarbejde og dialog med jobcenteret muliggør, at man ikke oplever ventetid ved sagsbehandling.

VI ER ET HOLD

I Settlementet møder man et hold af medspillere. Mentor, praktikansvarlige, jobcentermedarbejder, CV- og jobsøgningskonsulent og virksomhedskonsulent samarbejder hver især med borger og tværfagligt omkring borger.

Vi har koordineret, hvornår spillerne kommer på banen og på fælles sagssparringsmøder træffer vi gode, oplyste beslutninger, der sikrer, at alle arbejder i samme retning.

DE SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER I SAXOGADE

Foto: Jens Astrup/Settlementet Arkiv

Settlementets praktikker foregår i vores socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Vi har en blandt andet en café, en børnetøjsbutik, et træværksted og en ’urban gardening’ virksomhed med udgående gartnerservice.

Det er rummelige arbejdspladser, hvor der er et stærkt fællesskab og plads til at vænne sig til at gå på arbejde.

Praktikværterne i Saxogade er trænede i at koble opgaver i virksomhedens drift med de udviklingsområder, som praktikanterne arbejder på.

I Saxogade kan man få afklaring af arbejdsevne og opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer som et skridt på vejen mod beskæftigelse. 

DET ER VIGTIGT, AT SAXOGADE ER RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. MAN ER VIRKELIG ØNSKET OG SAVNET PÅ SIN ARBEJDSPLADS.

AFKLARING - NÅR HELBREDET IKKE HOLDER TIL ET FULDTIDSJOB

Hos os kan man komme i afklaringsforløb, der danner grundlag for, hvad det næste skridt skal være, når helbredet er i vejen for et almindeligt fuldtidsjob.

Vi udarbejder den dokumentation, som er nødvendig, når kommunes rehabiliteringsteams skal træffe beslutninger omkring fleksjob, førtidspension samt tildeling af ressourceforløb.

Döndü og de nye kollegaer i Fiberby efter det er blev annonceret, at hun er blevet ansat i fleksjob

PROJEKT TRÆDESTEN – ET PARTNERSKAB MED KØBENHAVNS KOMMUNE

Projekt Trædesten er et samarbejde mellem Settlementet og Københavns Kommune om at udvikle en effektiv indsats for mennesker, der har brug for en helhedsorienteret indsats kombineret med et praktikforløb i en socialøkonomisk virksomhed for at kunne fungere i en virksomhedspraktik – og derigennem komme i job (små-, deltids-, fleks- eller fuldtidsjob).

”Projekt Trædesten giver mig en forhåbning om, at jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og fungere som en helt almindelig mand”

Deltager i Projekt Trædesten

Projektet blev startet op i 2018, og der er forløb indtil april 2022.

Projekt Trædesten er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Læs mere om projektet her: Projekt Trædesten

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301