Beskæftigelsen

BESKÆFTIGELSEN

Antonio og Karin, mentor i Settlementet

Med et forløb i Settlementet får man afklaring og støttes hele vejen ud i job – fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. I vores sociale handelsgade er der trygge og effektive træningsbaner med plads til at opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer.

Denne side er en introduktion til vores arbejde i Beskæftigelsen, Settlementet Vesterbro.

Skal du starte i forløb hos os, kan du læse mere i denne pjece: Dit beskæftigelsesforløb i Settlementet Vesterbro

Er du ansat i jobcenteret, kan du læse mere om vores tilbud i denne pjece: Beskæftigelsesforløb i Settlementet Vesterbro

Har din kommune allerede et samarbejde med os, kan du se mere her: Københavns Kommune 

HVEM KAN KOMME I FORLØB?

Et forløb hos Beskæftigelsen i Settlementet er til for mennesker, der har behov for ekstra støtte på vej ud på arbejdsmarkedet og/eller der har brug for afklaring i forhold til hvilken type job, der er et godt match.

Der kan være mange grunde til, at man ikke har fundet sin plads på arbejdsmarkedet. Fælles for de mennesker, som vi arbejder med, er, at der er flere udfordringer end ikke at have et arbejde, som fylder – eksempelvis boligforhold, økonomi, familieudfordringer, rusmiddelbrug og helbred.

FORMÅLET MED ET FORLØB I SETTLEMENTET

Det overordnede formål med et forløb hos os er altid at komme i job – enten fuldtid, deltid, småjob eller fleksjob. Formålet herunder afhænger af den enkeltes situation og kan eksempelvis være:

 • Bred afklaring af arbejdsevne
 • Udvikling af kompetencer
 • Afklaring af arbejdsevne i fleksjob
 • Revurdering ift. fleksjobstilkendelser

AKTIVITETER I SETTLEMENTETS BESKÆFTIGELSESINDSATS

Et beskæftigelsesforløb i Settlementet kan bestå af:

 • Praktik i en af vores syv butikker i Saxogade
  og andre virksomheder
 • Samtaler med fast beskæftigelsesmentor
 • Samtaler med virksomhedskonsulent
 • Praktik- og/ eller jobsøgning
 • Mindfulness og afspænding
 • Fysisk træning

Efter aftale kan yderligere aktiviteter iværksættes. Alle forløb er individuelt tilrettelagt og aktiviteter tilpasses efter, hvad den enkelte har brug for, så tomgang i forløbet undgås.

DE SOCIALØKONOMISKE BUTIKKER I SAXOGADE

Foto: Jens Astrup/Settlementet Arkiv

Settlementets praktikker foregår i vores socialøkonomiske virksomheder i Saxogade. Vi har en blandt andet en café, en børnetøjsbutik, et træværksted og en ’urban gardening’ virksomhed med udgående gartnerservice.

Det er rummelige arbejdspladser, hvor der er et stærkt fællesskab og plads til at vænne sig til at gå på arbejde.

Praktikværterne i Saxogade er trænede i at koble opgaver i virksomhedens drift med de udviklingsområder, som praktikanterne arbejder på.

I Saxogade kan man få afklaring af arbejdsevne og opbygge arbejdsparathed og nye kompetencer som et skridt på vejen mod beskæftigelse. 

DET ER VIGTIGT, AT SAXOGADE ER RIGTIGE ARBEJDSPLADSER. MAN ER VIRKELIG ØNSKET OG SAVNET PÅ SIN ARBEJDSPLADS.

AFKLARING - NÅR HELBREDET IKKE HOLDER TIL ET FULDTIDSJOB

Hos os kan man komme i afklaringsforløb, der danner grundlag for, hvad det næste skridt skal være, når helbredet er i vejen for et almindeligt fuldtidsjob.

Vi udarbejder den dokumentation, som er nødvendig, når kommunes rehabiliteringsteams skal træffe beslutninger omkring fleksjob, førtidspension samt tildeling af ressourceforløb.

Döndü og de nye kollegaer i Fiberby efter det er blev annonceret, at hun er blevet ansat i fleksjob

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51

settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk

 

Bank og kontonummer

Arbejdernes Landsbank
Kontonummer: 5331- 0240301