Settlementets formand René la Cour Sell har efter næsten fem år i bestyrelsen valgt at stoppe som formand for Settlementet og udtræder også af bestyrelsen.

Jeg kom i bestyrelsen i 2013 og blev bestyrelsesformand i 2014. Det har været nogle spændende år i Settlementets tjeneste. Jeg har den største respekt for Settlementets ildsjæles arbejde for udsatte mennesker.” Siger René la Cour Sell. 

”Det har været en lang rejse, hvor mit beskedne bidrag måske har været at få ryddet op i Settlementets forhold. Den fælles indsats betyder at Settlementet har fået en helt anden ordentlighed i økonomi, administration og tilgang til de mange opgaver Settlementet varetager.

Jeg er tryg ved Settlementets fremtid – trods stigende ulighed i samfundet – og føler, at det rigtige tidspunkt er kommet til at nye kræfter kan tage over, så jeg kan prioritere mine mange andre opgaver. Tak til Settlementets brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse fordi jeg måtte være med!” Slutter René.

Nikolaj Nielsen, der har været medlem af bestyrelsen siden 2013 træder ind på formandsposten. Nikolaj er Jurist, ph.d. i socialret og boligrettigheder og til daglig Teamleder i Institut for Menneskerettigheder. 

”Settlementet bestyrelse ønsker at takke René for hans kæmpe indsats i en periode, hvor Settlementet har været igennem store forandringer med skift af forstander, nye vedtægter og igangsættelse af mange nye projekter. René har været en samlende figur i bestyrelsen og har evnet at forene de mange gode kræfter, der kendetegner Settlementet. Det skal han have mange tak for!” Slutter Nikolaj.

Bestyrelsen inviterer til afskedsreception for René la Cour Sell i cafe Sonja i Saxogade fredag d.2.marts fra kl.15.00 til 17.00. Alle ansatte, frivillige, brugere og andre venner af huset er meget velkomne.