Vesterbrobyggerne

Vesterbrobyggerne er et partnerskab mellem Settlementet og Områdefornyelsen på Vesterbro. Projektet yder træning og opkvalificering for borgere med virksomhedspraktik i lokale virksomheder som f.eks. Rema1000, Carlsberg Byen og boligforeningen AAB. Projektet strækker sig til slutningen af 2016 og omfatter løbende praktikforløb for 50 borgere, som visiteres af jobcentrene og er støttet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune .

Projektet Vesterbrobyggerne er et bindeled mellem det etablerede Vesterbro og Marginaliserede borgere og kan igennem meningsfyldte opgaver i lokalsamfundet tilbyde beskæftigelse for folk uden for arbejdsmarked.

Projektet har til formål at arbejde med flere lokale virksomheders indstilling til at  kunne rumme udsatte borgere. Samtidig kan borgerne, der deltager i Vesterbrobyggerne, bruge projektet som løftestang til at få et egentligt job eller komme i gang med en uddannelse.

Praktikforløbet vil blive tilrettelagt efter den enkeltes behov og ønsker. Borgeren vil få tilknyttet en mentor og kontaktperson samt mulighed for at udveksle erfaringer med andre praktikanter under forløbet.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk