Bestyrelsen

NIKOLAJ NIELSEN

Formand
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
formand@settlementet.dk 

VERNER HANSEN

Næstformand
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
verner@post.tele.dk

HEIDI SØRENSEN

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
heidi.sorensen.mail@gmail.com
x

VAKANT

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
x

Trine Faber Velling

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
trine@faberv.dk
x

ANNE DAHL PEDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
anne.dahl.pedersen@gmail.com

MALENE MEISNER

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt medarbejdere:
malene@settlementet.dk

vakant

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem

 

Vakant

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt medarbejdere

Vakant

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk