Bestyrelsen

RENÉ LA COUR SELL

Formand
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
formand@settlementet.dk
x

VERNER HANSEN

Næstformand
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
verner@post.tele.dk

FINN KENNETH HANSEN

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
fkh@casa-analyse.dk
x

GUNVOR AUKEN

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
gunvor@jubii.dk
x

HEIDI SØRENSEN

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
heidi@ogtal.dk
x

NIKOLAJ NIELSEN

Bestyrelsesmedlem
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
nikolajnie@gmail.com
x

Trine Faber Velling

Bestyrelsesvalgt
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
trine@faberv.dk
x

ANNE DAHL PEDERSEN

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
anne.dahl.pedersen@gmail.com

METTE KIRKEMOE GADE JØRGENSEN

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
mettekirkemoe@hotmail.com

MALENE MEISNER

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt medarbejdere:
malene@settlementet.dk

TINE JØRGENSEN

Bestyrelsesmedlem
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt medarbejdere
tine@settlementet.dk

Kirsten Christensen

1. Suppleant
Årsmødevalgt suppleant valgt blandt frivillige og brugere
kirstenec@gmail.com

Jeppe Jørgensen

2. Suppleant
Årsmødevalgt suppleant valgt blandt frivillige og brugere
jeppejoergensen85@gmail.com

Vakant

1. Suppleant
Årsmødevalgt suppleant valgt blandt medarbejdere
x

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk