Bestyrelsen

NIKOLAJ NIELSEN

Formand
Selvsupplerende bestyrelsesmedlem
formand@settlementet.dk
x

VERNER HANSEN

Næstformand
Årsmødevalgt bestyrelsesmedlem valgt blandt brugere og frivillige
verner@post.tele.dk

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk