Tak til

Følgende har støttet Settlementets aktiviteter med tilskud og donationer i 2017:

Københavns Kommune
Civilstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Socialstyrelsen
Vesterbro Lokaludvalg

Den A.P. Møllerske Støttefond
Tuborgfonden

Det Arnstedtske Familiefond
Augustinus Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond
Real Dania/Underværker
Harlang og Toksvig Fonden
Familien Hede Nielsens Fond
Hempel Fonden
Ernst og Vibeke Husmans Fond
Franz Hoffmanns Mindelegat
Enid Ingemanns Fond
Jascha Fonden
Jubilæumsfonden af 12.08.1973
Fondation Juchum
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Lauritzen Fonden
Lemvigh-Müller Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat
Fabrikant Adolf Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond
Det Nissenske Familiefond
Generalkonsul Jens Olsens Fond
A/S D/S Orient’s Fond
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Susi og Peter Robinsohns Fond
Det Saxild’ske Familiefond
De Spannjerske Legater
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
Trygfonden
Vemmetofte Kloster

Professor Flemming Agersnap
Læge Irene Dickmeiss
Rektor Niels Thomsen

Vi siger tusind tak for støtten. Uden alle jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk