Tak til

Følgende har i 2017 støttet Settlementets aktiviteter med tilskud og donationer:

Offentlige tilskudsgivere

 • Københavns Kommune
 • Vesterbro Lokaludvalg
 • Socialstyrelsen
 • Civilstyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen

Private fonde og legater

 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Det Arnstedtske Familie Fond
 • Det Nissenske Familiefond
 • Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindelegat
 • Real Dania/Underværker
 • Familien Hede Nielsens Fond
 • Ernst og Vibeke Husmans Fond
 • Franz Hoffmanns Mindelegat
 • Enid Ingemanns Fond
 • Jascha Fonden
 • Jubilæumsfonden af 12.08.1973
 • Lauritzen Fonden
 • Lemvigh-Müller Fonden
 • Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat
 • Fabrikant Adolf Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond
 • Generalkonsul Jens Olsens Fond
 • A/S D/S Orient’s Fond
 • Fabrikant Chas. Otzens Fond
 • Det Saxild’ske Familiefond
 • De Spannjerske Legater
 • STG Gavefond
 • Tuborg Fonden
 • Rektor Niels Thomsen
 • Irene Dickmeiss
 • Samt et par ukendte/anonyme givere

Vi takker for støtten. Uden jeres flotte bidrag kunne vi ikke fortsætte vores arbejde.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk