Vi søger en dygtig studerende, som er god til at skabe fællesskab og dialogskabende arrangementer og aktiviteter i Saxogade, Settlementets sociale handelsgade. Derudover skal koordinatoren rekruttere frivillige til Settlementets afdelinger samt strukturere frivilligkulturen i Saxogade.

Du skal være god til at organisere og koordinere rammer, som du udvikler og eksekverer i samspil med Settlementets brugere, ansatte og frivillige. Du skal have modet til at gå forrest og kunne engagere både frivillige, ansatte og brugere.

Du skal ligeledes være ansvarlig forat nye frivillige rekrutteres og kanaliseres ind aktiviteter, hvor der er et godt match mellem den frivilliges profil og vores behov for opgaveløsning.

Koordinatoren vil endvidere afholde opkvalificerende kurser/workshops samt yde sparring til frivillige for på denne måde at sikre at de nyerhvervede kompetencer bringes i spil på en relevant måde. Koordinatoren skal lave en årlig tilfredshedsundersøgelseblandt de frivillige i Settlementet.

Stillingen er 15-20 timer ugentligt og indeholder desuden andre praktiske opgaver såsom: opretholdelse af frivilligdatabase, mindre ansøgninger og evalueringer.

Frist for ansøgning er 07/04/19. Vi holder samtaler i uge 15. Send ansøgning og cv til anja.kure@settlementet.dk Mærk din mail med: Ansøgning // Fællesskabs- og frivilligkoordinator

Læs mere om stillingen her