Støt os

Nu kan du investere i udsatte på Vesterbro

For første gang er det nu muligt at investere i udsatte borgere på Vesterbro som privatperson eller som virksomhed. Settlementet har som den første organisation herhjemme skabt en Vesterbroaktie, som skal styrke og forstærke den sociale indsats for hele Vesterbro. 

Vesterbroaktien er en social aktie, som privatpersoner og virksomheder kan købe og dermed være med til at støtte sociale indsatser og organisationer på Vesterbro. Hvert kvartal vil Vesterbroaktien gå på skift blandt de mest trængte sociale organisationer på Vesterbro. Med Vesterbroaktien er beboerne i bydelen med til at bidrage til et inkluderende fællesskab og miljø i bydelen.

Det er den første af sin art på socialområdet og udspringer af, at værestedet Gang I Gaden for udsatte er lukningstruet. Ved årsskiftet udløber SATS pulje finansieringen og værestedet står til at dreje nøglen om, hvis ikke Københavns Kommune kan finde penge til at støtte værestedet, som hver dag huser 35 udsatte og sårbare borgere.

Sker det ikke, så står Gang I Gaden på gaden og dermed bliver en række udsatte mænd og kvinder sat på gaden og en langt mere usikker tilværelse. Derfor lanceres Vesterbroaktien af Settlementet som et alternativ, såfremt der ikke kan ydes økonomisk støtte fra fra offentlige puljer.  Her er hvad det koster, hvis Gang I Gaden skal overleve som værested:

Vesterbroaktie for privatpersoner: Kr. 158,-

Vesterbroaktie for virksomheder: Kr. 1580,-

Invester i social forandring og fælleskab på Gang i Gadens MobilPay 50771 eller konto reg. nr. 5331 konto nr. 0322529

Når du har indbetalt, kan du hente din aktie i vores Værested Gang i Gaden, Istedgade 114 ved at vise din mobilpay udskrift. Gang i Gaden holder åbent fra kl. 9.00 – 14.00.

Vil du have aktien tilsendt koster det kr. 50,- i forsendelsesomkostninger. Angiv da tydeligt i kommentar feltet, dit navn og adresse og indbetal ekstra kr. 50,-

Du kan også støtte Settlementets generelle arbejde på følgende måder:

Mobilepay: Indbetal et beløb på: 15362. Er beløbet under 15.900 kr. kan beløbet trækkes fra i skat.

Gaver: kan indbetales på Settlementets Bankkonto 5331 – 0240301. Settlementets CVR-nr. 18 21 08 51

Gavebrev: En forpligtelseserklæring indebærer at man over 10 år binder sig for at betale et fast beløb til Settlementet. Beløber er fuldt fradragsberettiget op til 15.900 kr. pr. år. Settlementet sender forpligtelseserklæringen til underskrift hos gavegiveren.

Ved indbetaling skal man oplyse sit CPR-nr. hvorefter Settlementet indberetter fradragsberettigede gaver direkte til SKAT. Da Settlementet er en almen selvejende organisation, er den omfattet af reglerne for skattefritagelse ved gaver og for arvegift ved arv.

Testamentarisk gave: Man kan begunstige settlementet i sit testamente med et angivet beløb. Settlementet friholdes for arveafgift ved testamentariske gaver. Settlementet har indgået et samarbejde med Legal Desk, som gratis hjælper dig med at testere et beløb til os. Når du tænker os ind i dit testamente, er du med til at gøre en kæmpe forskel for vores arbejde. Du støtter os ved at udfylde en kort formular hos Legal Desk. Formularen, du udfylder, kaldes et legat og kan gives uanset, om du har et testamente i forvejen eller ej. I formularen oplyser du det beløb, du ønsker at give til os, den dag du går bort. Legal Desk har skrevet to gode artikler som forklarer, hvad et legat og testamente er. Du finder Settlementets formular her. Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller foran vitterlighedsvidner, som du selv vælger. Hvis du ønsker at støtte os og samtidig efterlade mere til dine arvinger, anbefaler vi, at du ser denne video omkring 30% løsningen.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk