Støt os

Du kan støtte vores arbejde på følgende måder:

Mobilepay: Indbetal et beløb på: 15362. Er beløbet under 14.500 kr. kan beløbet trækkes fra i skat.

Gaver: kan indbetales på Settlementets Bankkonto 5331 – 0240301. Settlementets CVR-nr. 18 21 08 51

Gavebrev: En forpligtelseserklæring indebærer at man over 10 år binder sig for at betale et fast beløb til Settlementet. Beløber er fuldt fradragsberettiget op til 15.000 kr. pr. år. Settlementet sender forpligtelseserklæringen til underskrift hos gavegiveren.

Ved indbetaling skal man oplyse sit CPR-nr. hvorefter Settlementet indberetter fradragsberettigede gaver direkte til SKAT. Da Settlementet er en almen selvejende organisation, er den omfattet af reglerne for skattefritagelse ved gaver og for arvegift ved arv.

Testamentarisk gave: Man kan begunstige settlementet i sit testamente med et angivet beløb. Settlementet friholdes for arveafgift ved testamentariske gaver. Settlementet har indgået et samarbejde med Legal Desk, som gratis hjælper dig med at testere et beløb til os. Når du tænker os ind i dit testamente, er du med til at gøre en kæmpe forskel for vores arbejde. Du støtter os ved at udfylde en kort formular hos Legal Desk. Formularen, du udfylder, kaldes et legat og kan gives uanset, om du har et testamente i forvejen eller ej. I formularen oplyser du det beløb, du ønsker at give til os, den dag du går bort. Legal Desk har skrevet to gode artikler som forklarer, hvad et legat og testamente er. Du finder Settlementets formular her. Når du har oprettet legatet, skal det underskrives foran en notar eller foran vitterlighedsvidner, som du selv vælger. Hvis du ønsker at støtte os og samtidig efterlade mere til dine arvinger, anbefaler vi, at du ser denne video omkring 30% løsningen.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk