Sidegaden

Hvem er vi
I Saxogade på Vesterbro ligger Sidegaden. Sidegaden er et miljø- og beskæftigelsesprojekt og har eksisteret siden 1986. I dag omfatter Sidegaden fire socialøkonomiske virksomheder og væresteder. Alle vores butikker og aktiviteter drives af en lille gruppe fastansatte, en stor gruppe frivillige samt folk i flexjob eller aktivering.
Sidegadeprojektet er et social projekt, som løber rundt med få midler fra fonde og puljer, samt indtægter fra salg i butikkerne.

sidegaden

Det sociale og det professionelle
Kombinationen af arbejdsfællesskabet i butikkerne og den sociale vejledning, er en hjørnesten for Sidegadeprojektet.

Sidegadeprojektet er et socialt projekt, der støtter mennesker i at komme videre både med arbejds- og hverdagslivet. Hos os kan man lærer alt lige fra købmandskab, cafedrift, madlavning, servering, kundepleje og socialt samvær.

Vi finder løsninger og muligheder for den enkelte i arbejdsfællesskabet i de fire virksomheder, som vi driver professionelt.

Vi arbejder ud fra ideen om, at enhver yder hvad de kan og vi støtter efter behov. Det mener vi skaber sammenhæng i livet og muligheder for den enkelte.