Ny forstander til Settlementet

Settlementet på Vesterbro søger en engageret og visionær forstander, da vores nuværende forstander har fået nyt og spændende job. Settlementet er en organisation, der arbejder med at skabe fællesskaber og muligheder for voksne, som er faldet igennem velfærdsnettet. Vi er lokalt forankrede på Vesterbro, men arbejder for socialt udsatte borgere i hele byen.

Vi forventer, at vores nye forstander har relevant og flerårig ledelseserfaring og mod på at tage roret i en alsidig og stabil organisation, båret af socialt engagement, professionalisme og jagten efter nye veje på socialområdet. Settlementet er en spændende arbejdsplads fuld af initiativer og udviklingsmuligheder.

Det er vigtigt, at vores nye forstander favner menneskeligt bredt, er agil, lyttende og en stærk formidler. Vi søger en forstander, der er en tillidsorienteret og uformel leder med solid erfaring med styring af en flerstrenget og projektfinansieret økonomi. Dokumenteret erfaring med fundraising og politisk interessevaretagelse er en stor fordel. Lige så vigtigt er det, at vores forstander har erfaringer med beskæftigelses- og opkvalificeringstilbud for udsatte borgere, og viden om udvikling af socialøkonomiske butikker og konkret socialt arbejde i en storby.

Læs stillings- og personprofil her

Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at sende en sms til bestyrelsesformand Nikolaj Nielsen, om, at du gerne vil ringes op. Nikolajs nummer er 91325611

Ansøgningsfrist: onsdag d. 22. maj 2019, kl. 12.00. Ansøgning mrk. “Forstander” sendes til Nikolaj Nielsen på formand@settlementet.dk

Et ansættelsesudvalg udvælger kandidater til to samtalerunder og indstiller herefter til bestyrelsens beslutning. Der vil indgå test og case-øvelse. Samtaler vil blive afholdt i uge 22.

Forstanderen refererer til Settlementets bestyrelse.

Forventet lønniveau: 64.000 kr. om måneden inklusiv pension.

I 2018 havde Settlementet godt 60 ansatte i mange forskellige former for ansættelser. Hertil kommer ca. 100 frivillige medarbejdere.