Værestedet Gang i Gaden

Gang i Gaden er et aktivt værested, hvor man bliver mødt som et helt menneske. Det er et sted, hvor man kan føle sig velkommen, som den man er.

I Gang i Gaden har man mulighed for at få personlig vejledning i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, aktivering og sundhed. Derudover arrangeres der ture både i og uden for byen. Alle, der kan, giver en hånd med i de mange daglige arbejdsopgaver i det omfang, som man har overskud og ressourcer til.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk