Retshjælp

Har du fået en afgørelse du ikke forstår og ønsker du hjælp til at klage? Har du brug for at kende dine rettigheder? Er du havnet i en situation, hvor du har brug for sparring om, hvordan du bedst griber din situation an?

Settlementets retshjælp yder juridisk rådgivning til enhver borger, du behøver ikke bo i Københavns kommune. Retshjælpen arbejder tæt sammen med socialrådgivningen. Rådgivningen varetages af en jurist og en socialrådgiver samt frivillige jurister, jurastuderende, socialrådgivere og socialrådgiver- studerende. Alle rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Retshjælpen kan hjælpe dig med næsten alle typer af sager, herunder:
• Lejeforhold
• Ansættelsesforhold
• Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
• Kontanthjælpsansøgninger, samt ansøgning om førtidspension og enkeltydelser
• Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse
• Forbrugerkøb
• Erstatning
• Papirløst samliv
• Separation, skilsmisse og bodeling
• Underholdsbidrag
• Forældremyndighed og samværsret
• Testamenter, skiftesager og arveforhold
• Fri proces
• Straffesager

På visse områder er vores hjælp begrænset til grundlæggende mundtlig rådgivning:
• Hvis du er aktivt erhvervsdrivende, og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig karakter
• Køb og salg af fast ejendom
• Oprettelse af pantebreve m.v.
• Skatteretlige forhold

Det bemærkes yderligere, at Settlementets Retshjælp ikke kan føre sager for dig i retten, eller varetage al sagsbehandling i en sag fra start til slut, som fx en advokat ville kunne.

Vi kan derimod hjælpe dig med at skrive klager, breve og lignende.

Uanset begrænsningerne ovenfor, er du altid velkommen til at kontakte os angående enhver juridisk problemstilling og vi vil gøre vores bedste for at rådgive dig om dine muligheder og rettigheder eller henvise dig til andre, som kan hjælpe.

Åbningstider:
Telefonisk henvendelse og tidsbestilling alle hverdage i dagtimerne. Du kan lægge dit telefonnummer og navn på telefonsvareren – vi ringer tilbage snarest muligt.

Hvis du er sagsbehandler, støttekontaktperson eller mentor for en borger er du velkommen til at ringe for at afklare, om vi kan hjælpe vedkommende, men det er vedkommende som ønsker hjælpen, der selv skal ringe og bestille en tid.

Rådgivningen foregår primært mandag mellem 16.30 og 19.30. Der er mulighed for rådgivning andre hverdage efter særlig aftale.

Kontakt Retshjælpen på
Mette Skov Sigersmark, jurist i Retshjælpen,
mette.skovsigersmark@settlementet.dk,
tlf. 50 59 81 85

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk