Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro er et rådgivningstilbud, der henvender sig til dig med hverdagsproblemer. Det kan fx omhandle dit parforhold, dit job, fysisk eller psykisk sygdom, din forældrerolle mv.

Psykologisk Korttidsrådgivning er et selvstændigt tilbud, der låner lokaler via Settlementet.

Vi arbejder ud fra narrative, løsningsfokuserede og systemiske perspektiver. Det betyder bl.a. at vi fokuserer på dine ressourcer, styrker og kompetencer – herunder betydning af de historier og metaforer, der bruges i din dagligdag samt af de relationer og kontekster, som er vigtige for dit liv.

Fokus i samtalerne vil være på din aktuelle livssituation og hvordan du kan håndtere problemerne på en mere meningsfuld måde. Vi tilbyder gratis og anonyme rådgivningsforløb à op til fem samtaler.

Hvis det vurderes, at vi ikke kan imødekomme dit behov inden for gældende tidsramme, vil vi forsøge at hjælpe dig til at finde et mere passende tilbud. Ved den første samtale vil du sammen med rådgiverne afklare din problemstilling og planlægge det videre forløb.

Foreningen Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro består af psykologer og kandidatstuderende i psykologi på sidste del af deres studie. Rådgivningen er etableret ud fra en idé om, at alle mennesker i en periode kan have brug for en snak med en professionel rådgiver.

Alle rådgivere arbejder frivilligt. For at sikre en høj kvalitet i rådgivningsarbejdet arbejder rådgiverne i teams, og der vil således være 2 rådgivere tilstede per samtale. Derudover modtager rådgiverne supervision og indgår løbende i diskussion og refleksion over metode og tilgang gennem blandt andet kurser og stadig udvikling af PKR Vesterbro.

Tidsbestilling foregår via Psykologisk Korttidsrådgvnings hjemmeside.

 

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk