Projekt Sultana

Projekt Sultana er et nytænkende projekt, hvor vi arbejder helhedsorienteret med urdu-, tyrkisk- og arabisktalende kvinder. Ved at kombinere en række metoder, søger vi i særlig grad at møde målgruppens behov.

Formålet med et forløb hos os er:

  • at bryde borgerens isolation
  • at give dem troen på, at forandring er mulig
  • at vise dem at de selv kan spille en aktiv rolle i forandringsprocessen
  • at skabe succesoplevelser med læring
  • at ændre negative mønstre til gavn for borgerne selv og deres pårørende

Vores projekt er kendetegnet ved en vekselvirkning mellem værksteder, gymnastik, individuel og fælles undervisning, psykosociale øvelser, aktiviteter i sproggrupperne og samtaler.

Vi arbejder arbejdsmarkedsrettet, men for mange af vores borgere er der lang vej til arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi med de problemstillinger, som er mest presserende for borgeren.

Deltagerne får tildelt en tosproget kontaktperson, der taler borgerens modersmål og deltager i alle aktiviteter. Målgruppens komplekse problemstillinger og de metodiske tilgange vi benytter os af, betyder at vores arbejde er meget medarbejderintensivt. Derfor satser vi på højt kvalificeret, veluddannet personale og efteruddanner os løbende.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk
sikkerpost@settlementet.dk
Rådgivning: eva.tetzlaff@settlementet.dk