Kursusdag for de frivillige i Settlementets Rådgivning

De almindelige rådgivningsaftener blev skiftet ud med en dag med oplæg, diskussion og sjov læring.

Samfundets rådgivende rolle

Til dagligt er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen.

Frivilligt arbejde der giver mening

Gennem sit frivillige arbejde i butikken Heidi & Bjarne har Mette fået nye øjne på livet som socialt udsat

En nødvendig håndsrækning

Betina fortæller hvordan hun med Rådgivningens hjælp kom tilbage på sporet efter en svær tid.

 

Jurist søges til Settlementets Retshjælp

Jurist søges til Settlementets Retshjælp.                                                                                                                                 Settlementets Retshjælp er en del af Settlementets Rådgivning, der tilbyder gratis rådgivning til socialt udsatte. Udover retshjælp yder vi socialrådgivning og gældsrådgivning. Rådgivningen søger at være en tilgængelig, trofast og professionel sparringspartner. Det er et mål, at borgerne mødes med respekt og ligeværdighed, at rådgivningsforløbet tilpasses den enkelte samt at det foregår i et samarbejde mellem den rådsøgende og rådgiveren. Borgeren skal have en konkret værdi ud af mødet med rådgiverne, så de går derfra med ny og konkret viden om hvad de selv kan gøre for at ændre deres situation. Rådgiverne har en personlig og professionel arbejdstilgang, hvor der udvises lydhørhed, empati, interesse og tillid. Det er vores målsætning at have en hurtig respons tid på alle henvendelser – også i travle perioder. Den målgruppe der opsøger rådgivningen er typisk ml. 30-50 år, de fleste er udenfor arbejdsmarkedet, flere

Kom med til Saxogadefesten den 27. August 2016

Den 27. august afholder vi gadefest i Saxogade. Det er faktisk vores 30. års jubilæum. Også i år bliver det masser af musik, fodboldturnering, børneaktiviteter, skøn mad og drikke. I år afholder vi som noget nyt minifolkemøde med debat og spændende saloner. Mere info og program følger. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle.    

Kursudag for de frivillige i Settlementets Rådgivning

Normalt er de frivillige i Settlementets Rådgivning travlt optagede af at hjælpe borgere med budgetter, klager og partshøringer. Hver mandag, tirsdag og onsdag møder de ind for at hjælpe borgere, som har brug for socialrådgivning, retshjælp eller gældsrådgivning. Så som en afveksling bød foråret på en kursusdag, hvor der i stedet var planlagt et spændende og lærerigtig program. Målet var at de frivillige skulle lære noget nyt, udfordres og forholde sig til deres rolle som rådgiver. Dagen startede med et oplæg af Morten Ejrnæs, som er sociolog og lektor i teorier om sociale problemer ved Aalborg Universitet. Overskriften på oplægget var 'Social arv – et misvisende og stigmatiserende begreb'. Her fortalte han om hvad det kan betyde, at professionelle og frivillige har bestemte forståelser af opvækstvilkårs betydning for det senere voksenliv. I

Civilsamfundets rådgivende rolle

CARSTEN BERG-MUNCH OM HVAD DET VIL SIGE AT VÆRE FRIVILLIG I RÅDGIVNINGEN I SETTLEMENTET Til dagligt er Carsten erhvervsrådgiver i en bank, men hver tirsdag er han frivillig i gældsrådgivningen  Settlementet udgør, med et fint udtryk, civilsamfundet. Det der ikke kan tackles i det offentlige system, og som falder udenfor det kapitalistiske system, bliver samlet op af civilsamfundet. Settlementet hjælper dem, som ikke kan klare sig selv. I Rådgivningen er vi i dialog med mere end 10-20 socialrådgivere, som sidder rundt omkring i kommunen og henviser borgere til Settlementet, fordi de ikke kan hjælpe dem gennem deres egne systemer og regler. Samfundet bør sætte penge af til de her steder. De kører så langt på liter så ingen tror det. De gør så meget for ingen penge. Jeg er traditionelt bankuddannet. Til